Estoniafilmare frikänns från gravfridsbrott

Text:

Bild: TT

Åtalet ogillas eftersom det inte kan anses omfattas av svensk lag, skriver tingsrätten i sin dom.

Linus Andersson och Henrik Evertsson deltog i produktionen av en dokumentärfilm om Estonias förlisning. I det arbetet filmade de vraket med en kabelkamera som sänktes ner till vraket i september 2019.

Både Evertsson och Linus Andersson har medgivit att det gjort det de åtalats för, men bestridit brott. Tvärtom har de medvetet agerat försiktigt och försökt undvika att begå brott mot gravfriden genom att använda sig av ett tyskt fartyg för sina filmningar. Tyskland har inte anslutit sig till överenskommelsen om gravfrid och Estonia ligger på internationellt vatten.

LÄS OCKSÅ: Överlevaren Sara Hedrenius: »River upp sår att katastrofen aktualiseras«

Den svenska Estonialagen, som stiftades 1995, ger svensk domstol befogenhet att döma vem som än stör gravfriden vid Estonia. Redan när lagen stiftades fick den kritik för att strida mot FN:s havsrättskonvention som säger att ingen enskild stat får tillskansa sig makt över det fria havet.

Det är också så tingsrätten i Göteborg bedömer det aktuella fallet:

”Tingsrätten anser dock att Estonialagen i den delen strider mot folkrättens principer om att stater inte kan ta sig jurisdiktion över öppet hav och utöva makt över andra staters fartyg som befinner sig där”, skriver den i sina domskäl.

” Åtalet kan således inte bifallas. Henrik Evertsson och Linus Andersson ska därför frikännas.”

Domen kan överklagas till hovrätten för Västra Sverige fram till 1 mars.

LÄS OCKSÅ: Sanningen på djupet