Företagarnas vd Günther Mårder om AF-bråket: »Ett politiskt spel«

Text:

Bild: TT

De politiska analyserna kring hotet om misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) haglar just nu tätt. En socialdemokrat i regeringskansliet ser Vänsterpartiets oheliga allians med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ett resultat av inre konvulsioner i samband med ryktena om att partiledaren Jonas Sjöstedt är på väg ut.

Günther Mårder på Företagarna ser Vänsterpartiets agerande som ett resultat av det som i V brukar kallas förnedringsklausulen, alltså skrivningen i januariavtalet som säger att Vänstern inte får inflytande över politiken. När det gäller M och KD:s del i misstroendehotet är det ord och inga visor från ledaren för organisationen som samlar 60 000 företagare runt om i landet.

På Twitter skrev Günther Mårder kort efter nyheten blev känd på torsdagen:

”Moderaterna och KD vill samma sak som är formulerad i Januariavtalet, men vill jävlas med regeringen.”

Enligt honom skapar oredan i politiken osäkerhet för företagen.

– När man börjar föra ett sådant här politiskt spel där enskilda partier går samman och hotar om misstroendevotum – trots att man som grupp inte har en gemensam idé om vart man vill – då blir det väldigt svårt för företagen att planera sin verksamhet, säger han till Fokus.

Företagarna är som organisation partipolitiskt obunden. Men det är ingen hemlighet att företagare traditionellt sett är positiva till marknadsliberala förslag som i huvudsak brukar komma från borgerligt håll. Günther Mårder poängterar att misstroendevotum har använts tidigare till företagares fördel. Som när Alliansens hot om misstroende hösten 2017 i praktiken stoppade förändringarna i regelverket kring det som i företagarkretsar kallas ”entreprenörsskatten”, eller på finansdepartementsspråk: 3:12-reglerna. Det samma gällde för regeringens flygskatteförslag och justeringarna som skulle göra att fler betalade statlig inkomstskatt.

Men det finns en skillnad mot det som sker nu, hävdar Mårder:

– Då hade partierna en gemensam idé om vart man ville. Man stoppade förslagen för att man hade en gemensam idé som skulle innebära en större trygghet och förutsägbarhet för dem som skulle träffas av systemet. I det här fallet finns inte den gemensamma bilden av vart man vill. Och då blir det anmärkningsvärt att använda sig av ett misstroendevotum.

M och KD:s krav för att inte ansluta sig misstroendeförklaringen mot Nordmark är en tydlig tidsplan för förändringen av Arbetsförmedlingen och att kravet på att LOV, lagen om valfrihet, inte ska vara en bärande del i reformen. Om inte LOV används är i stället lagen om offentlig upphandling, LOU, ett alternativ för att anlita privata arbetsförmedlare, hävdar företrädare för de borgerliga partierna utanför januariavtalet.

Günther Mårder fnyser åt att LOV plötsligt blivit en så viktig från för partierna.

– Jag är rätt överraskad över att Moderaterna så hårt lyfter fram det som en tydlig talepunkt igår (torsdag, reds. anm.). LOV-talepunkten har inte funnits i M:s allmänna vokabulär när man talat om arbetsförmedlingen innan. Det är klart att alla system har brister men de flesta i M ser nog att detta har övervägande positiva fördelar jämfört med alternativen.

– Jag ser detta som ett politiskt spel, fortsätter han.

Günther Mårder är samtidigt noggrann med att säga att det behövs en omgörning av Arbetsförmedlingen.

– Det behövs en stor reform, och de flesta är överens om ett system med privata aktörer som automatisk fasas ut om de inte levererar den nivå som man förväntar sig, säger han och poängterar att det förslag som finns i januariavtalet uppfyller organisationens förväntningar:

– Tar vi formuleringarna i januariavtalet så är vår uppfattning att det är en klar förbättring och ett väsentligt steg framåt. Arbetsförmedlingen är i dag otroligt sargad, och redan för fyra år sedan levde den inte upp till mått man kan vänta sig av en myndighet som ska hjälpa till med matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare, säger Günther Mårder.

LÄS OCKSÅ: M och KD:s krav för två år sedan: Lägg ner Arbetsförmedlingen