Forskaren: : »Så här vill LO bromsa arbetskraftsinvandringen«

Text:

Hittills i år har 33 800 personer fått uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Det är mer än dubbelt så många som antalet asylsökande under året. LO menar nu att reglerna bör skärpas, så att inte utländska arbetskraftsinvandrare konkurrerar med de som saknar jobb i dag i landet.

– Det är hög tid att riksdagen fattar beslut om arbetskraftsinvandring för så kallade lågkvalificerade arbeten. Det har vuxit kraftigt de senaste åren och i dag får 4 av 10 arbetskraftstillstånd för ett icke kvalificerat arbete som skulle kunna hanteras med en arbetskraft från Sverige, säger Karl-Petter Thorwaldsson till Dagens Nyheter.

Han vill gå tillbaka till det stramare regelverk som fanns innan Alliansens beslut från 2008 som lättade på reglerna för arbetskraftsinvandring.

– Det har dessutom kommit häpnadsväckande avslöjanden om att rut-branschen tar in många på arbetskraftstillstånd. Då använder vi skattepengar för att ha en rätt stor migration till Sverige, säger han till DN.

LÄS OCKSÅ: S krattar för en hårdare linje i migrationen

Jesper Johansson på Växjö universitet skrev 2008 en doktorsavhandling om LO:s roll i migrationspolitiken: ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945–1981.

Där pekar han på att LO och facken tidigare hade i det närmaste ett veto mot arbetskraftsinvandring.

– Facken var remissinstans till dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), och blev en gate-keeper i migrationsfrågan. Och speciellt LO hade regeringens och AMS öra i frågan, säger Jesper Johansson.

– Det handlade om att man inte ville att deras medlemmar skulle bli utkonkurrerade av utländsk arbetskraft, och att de ville styra villkoren för den utländska arbetskraften.

Genom avkorporatiseringen när arbetsgivarorganisationerna lämnade de tidigare samrådsorganen förlorade facket mycket av sitt inflytande. Sedan början på 70-talet har också flyktinginvandringen dominerat i debatten.

– De senaste åren, sedan 2015, har det varit totalt fokus på den. Men efter det nya regelverket 2008 har det främst de senaste åren varit en ganska hög arbetskraftinvandring, säger Jesper Johansson.

– Arbetsgivaren får bedöma behoven själva. Men här vill LO tillbaka till en modell där arbetsmarknadens parter har en påverkan på invandringen.

LÄS OCKSÅ: S-artikeln som får profilerna att jubla

Frågan debatterades även inför EU-utvidgningen 2004, när flera tidigare östländer blev medlemmar. Göran Persson uttryckte då som statsminister oro för ”social turism”, och andra länder införde övergångsregler för människor från de nya medlemsländerna.

Jesper Johansson tror inte det blir en återgång till den gamla modellen.

– Men jag kan förstå att LO ser med oro på en ökande arbetskraftinvandring, det är deras medlemsgrupper som hotas mest av den konkurrensen.

– Fast stämningen är väldigt anti-migration i dag, och det är ingen omöjlighet att vi går mot mer selektiva system. Samtidigt är S pressade av att MP, C och L vill ha en liberal invandringspolitik, och de som parti är pressade av kraven från LO, säger han.

LÄS OCKSÅ: S:s stora svårighet: Migrationspolitik och Miljöpartiet