Försvarsmakten har problem att behålla personal

Försvarsmakten upplever inte några problem med att rekrytera. Svårigheten ligger i att få anställda soldater att stanna.

Soldater vid övningen Våreld 22 på övningsfältet på P7 Revingehed. Arkivbild.

Text: TT

Bild: Johan Nilsson / TT

De ekonomiska målen för försvarets personalförsörjning har i princip varit frikopplade från målen för verksamheten, konstaterar Riksrevisionen som granskat perioden 2016–2020.

Några enheter har haft som mål att anställa fler än vad de har så väl plats som resurser för och "saknar i realiteten möjlighet att nå bemanningsmålen inom de tidsramar som angivits".

– Det finns personalmål man inte riktigt kan styra på eftersom budgeten är styrande, säger Fredrik Bonander, projektledare för granskningen, och tillägger att det kanske blir annorlunda nu när två procent av BNP ska gå till upprustningen av försvaret.

Försvarsmakten har inga problem att rekrytera

Vad som också stuckit ut vid granskningen är otydligheten kring när olika mål ska nås, om de alls ska nås, och varifrån målen kommer.

De senaste åren har Försvarsmakten haft ungefär 15–20 procent färre kontinuerligt anställda soldater, sjömän och gruppbefäl, så kallade GSS/K, än vad som anses nödvändigt. Ungefär lika många är tjänstlediga.

Försvarsmakten upplever inte att man har några problem med att rekrytera. Däremot har man svårt att få anställda soldater att stanna och har inte prioriterat arbetet med att få fler att bli kvar, enligt Riksrevisionens granskning.

Att försvarsbeslutet 2016–2020 varit underfinansierat har gjort att Försvarsmakten fått göra prioriteringar som kan ha gjort det svårare att nå personalmålet.

Påverkar motivationen

På många regementen har man prioriterat de värnpliktiga, något som gjort att de anställda fått sämre materiel och färre arbetsledande yrkesofficerare, vilket i sin tur minskat deras övnings- och utvecklingsmöjligheter.

Och även om det i sig kanske inte får någon att sluta innan kontraktet gått ut, påverkar det förutsättningarna för att utföra roliga och meningsfulla arbetsuppgifter. Riksrevisionen anser att Försvarsmakten inte alltid tycks uppfatta hur det indirekt påverkar motivationen.

– En intressant sak är att lönen kanske inte är en så viktig faktor utan det är snarare så att GSS/K drivs av inre motivation och gillar arbetsuppgifterna. Får man inte utföra dem kommer man att bli omotiverad och vilja sluta, säger Fredrik Bonander.

Riksrevisionen har inte undersökt hur avsaknaden av anställda soldater påverkar Försvarsmaktens förmåga och beredskap.

– Men att det har betydelse för försvarsförmågan är rimligt att anta, säger Fredrik Bonander.