Göran Persson: »Många förslag väldigt ogenomtänkta«

Text:

Bild: Lars Pehrson/TT, Linnea Vesterlund

Den socialdemokratiska vänstergrupperingen Reformisterna presenterade i dag sitt reformprogram. De har tröttnat på att idédebatten i partiet har tystnat och vill bland annat bryta upp budgetreglerna, återinföra fastighetsskatten och förmögenhetsskatten samt införa köttskatt. Men också jämna ut kommunskatten till samma nivåer i hela landet samt reformera pensionssystemet.

Förre statsministern Göran Persson har läst programmet.

– I sak så tycker jag att många av förslagen är väldigt ogenomtänkta. En del är de rätt på, och bara det att diskussionen förs är värdefullt, säger han.

Vilka förslag tycker du är bra?

– Jag tycker att det är bra att de reser kommunalskattefrågan, som är vår absolut största skattefråga även om det inte är någon som riktigt vill ta till sig det där; vi kan inte ha en ordning där de som har sämst kommunal service också betalar högst kommunal skatt. Det skiljer mycket mellan de lägst och högst skattade kommunerna, sex kronor per hundralapp.

Reformisterna vill som sagt även stöpa om dagens pensionssystem, något som Göran Persson också har efterfrågat i intervjuer. Men sättet vänstergruppen vill göra det på imponerar inte på den tidigare S-ledaren.

– Lösningen är inte särskilt praktisk, med en jättehöjning i botten av systemet. Vi måste ha ett pensionssystem också i framtiden där de som har arbetat ett helt liv får ut något i pension som skiljer sig från de som inte har arbetat.

– Jag talar om att man just därför behöver höja pensionerna rakt igenom. Nu har man kommit så långt med att höja i botten med olika metoder att det snart är så att den som har jobbat i 40 år i en låginkomstverksamhet, ett traditionellt LO-jobb på landsbygden, har lägre pension än de som har garantipension med maximalt bostadstillägg, säger Göran Persson.

Reformisterna föreslår även ett skrotande av PPM-systemet, som ger pensionsspararna möjlighet att själva placera sina pensionspengar. Det är ett förslag som antagligen applåderas av nuvarande S-ledaren Stefan Löfven, som vid flera tillfällen själv attackerat systemet. Persson har inte heller han mycket över för PPM.

– PPM-systemet har låg trovärdighet hos folket, det är riskfritt att ge sig på. Och jag är inte säker på att PPM heller håller vid en utvärdering. Det vi har sett av det hittills har inte varit så imponerande, säger Persson.

Något Göran Persson inte gillar i Reformisternas reformprogram är idén om ett statligt byggbolag, i syfte att skapa konkurrens på byggmarknaden.

– Jag tror inte att det låter sig göras. Men om man mot förmodan skulle lyckas så tror jag inte att det spelar någon roll överhuvudtaget. Det där är lite 60-talsromantik, och det är okej i och för sig men inte särskilt praktiskt.

– Då hade det varit bättre med en ordentlig diskussion om en återskapad allmännytta i kommunal regi med uppgift att bygga lägenheter som folk har råd att hyra. Och acceptera korssubventioner inom beståndet, det omöjliggörs i dag, fortsätter han.

Läs mer: 

Reformisterna: »S har blivit visionslöst«

Johan Hakelius: Go vänster, young man

Reformisterna: »S har blivit visionslöst«

»Måste. Hitta. Växtnäring – socialdemokrati i kris«

Strid om S strategi: »Enough is enough!«