Denna statsminister vinner SM i invandring

Socialdemokrater och moderater grälar om ansvaret för den stora invandringen. Vilket parti har släppt in flest?

Text:

Bild: TT

Det fanns en tid då politiker av nästan alla färger var stolta över Sveriges generösa asyl- och migrationspolitik. ”Öppna era hjärtan”, manade dåvarande statsministern, moderaten Fredrik Reinfeldt, svenska folket i valrörelsen 2014. Och efterträdaren, socialdemokraten Stefan Löfven, högg till med ”mitt Europa bygger inga murar” vid en manifestation under migrationskrisen hösten 2015.  

I dag låter det annorlunda från samma partiers ledare. ”Vi är många som såg det här komma”, sa statsminister Ulf Kristersson i höstas om den ökade våldsbrottsligheten, vilken han kopplade till en ansvarslös invandringspolitik. Få missade att piken var riktad mot Stefan Löfvens ordval i en intervju i Agenda 2019. ”Vi såg det inte komma”, sade Löfven då.   

Socialdemokraterna sjunger också i en annan tonart numera. ”Fri invandring är inte vänster. De som har drivit den mest fria invandringspolitiken i Sverige är ju högern”, sa Magdalena Andersson till Expressen före jul.  ”Det råder ju ingen tvekan om var vi socialdemokrater står i den här frågan”, fortsatte hon och underströk den hårda linjen: ”Den strama migrationen ligger fast.”  

Förra veckan beskyllde så S partisekreterare Tobias Baudin i ett utspel Ulf Kristersson för att försöka fly från sitt och Moderaternas ansvar för flyktingkrisen 2015. 

”Han borde be om ursäkt”, sa Baudin bland annat. 

Det pågår alltså ett intensivt blame game mellan ärkerivalerna S och M, där de försöker övertyga väljarna om att det var de själva – inte motståndaren - som stramade åt migrationspolitiken.  

Invandringen de senaste decennierna

Men hur ser det ut i praktiken? Låt oss ta en titt i statistiken över invandringen de senaste decennierna, under skiftande regeringar. Sedan 1980, för 44 år sedan, har Sverige haft nio olika statsministrar (men betydligt fler regeringar). Dessa är Torbjörn Fälldin (C), Olof Palme (S), Ingvar Carlsson (S), Carl Bildt (M), Göran Persson (S), Fredrik Reinfeldt (M), Stefan Löfven (S), Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M).  

Några migrationspolitiska beslut där det rått oenighet mellan S och M

  • Det så kallade Luciabeslutet fattades av den socialdemokratiska regeringen den 13 december 1989 och innebar att enbart konventionsflyktingar samt de med så kallade ”särskilt starka skyddsbehov” skulle få asyl i Sverige. Tusentals turkbulgarer som sökte sig norrut i Europa hindrades att komma in i Sverige. Carl Bildt moderatledda regering rev senare upp beslutet. 
  • År 2005, under Göran Perssons S-regering, röstades en generell amnesti till avslagsmigranter som uppehöll sig olagligt i landet igenom. Moderaterna röstade nej till amnestin. 
  • 2008 inför Reinfelds regering vad som har kallats OECD:s generösaste regler för arbetskraftsinvandring efter en uppgörelse med Miljöpartiet. I dag råder det enighet om att det har lett till omfattande missbruk av uppehållstillstånd. S röstade nej till propositionen. 
  • År 2010, under Reinfelds regering, trädde restriktivare regler angående försörjningskrav och bostadsutrymme för anhöriginvandrare i kraft. Socialdemokraterna röstade nej till propositionen.   

Under perioden har omkring tre miljoner invandrare fått uppehållstillstånd. En del av dessa har lämnat landet efter kort eller lång tid och andra har avlidit, men i dag är omkring 20 procent av befolkningen på cirka 10,5 miljoner människor födda i utlandet, motsvarande omkring 2 miljoner människor. Om man lägger till dem med två utlandsfödda föräldrar så har 26 procent av invånarna utrikes bakgrund. 

Den som granskar statistiken bör hålla i minnet att det är riksdagen som sätter ramarna för invandringspolitiken. Men det är regeringen, ledd av statsministern, som ska se till att det ramverket är ändamålsenligt. Det är också intressant att notera att såväl S som M har växlat mellan en hård och en generös inställning till invandring genom åren (se separat ruta). I somliga avgörande migrationsbeslut har de varit eniga, i andra oeniga.

Man bör också komma ihåg att antalet flyktingar som söker sig till Sverige ofta (men inte alltid) är kopplat till geopolitiska händelser bortom regeringens kontroll. Såsom kriget mellan Iran och Irak under åttiotalet, krigen på Balkan under nittiotalet, inbördeskriget i Syrien samt det pågående kriget i Ukraina.   

När Fokus har gått igenom siffrorna har vi inte räknat regeringsperioden från valdag till valdag utan hela kalenderår. Under valår innebär det att den tillträdande regeringens siffror börjar mätas den 1 januari påföljande år. Det beror dels på att offentlig statistik i regel följer kalenderåren, dels att den politik som valvinnaren ämnar genomföra rimligen inte får effekt förrän tidigast några månader efter tillträdet.  

Invandring till Sverige de senaste 44 åren

Här följer nu en snabbgenomgång av de senaste 44 årens invandring till Sverige, indelat efter vem som har stått vid rodret:  

År 1980 ledde centerpartisten Thorbjörn Fälldin sin andra regering. Under åren 1980 till 1982 beviljades knappt 38 000 uppehållstillstånd och snittet per år var knappt 13 000 (alla siffror avrundade till närmaste tusental).   

Socialdemokraterna vann valet 1982 och Olof Palme ledde sedan regeringen under tre och ett halvt fram till att han mördades i februari 1986. Mellan 1983 och 1986 beviljades 63 000 uppehållstillstånd, i snitt 16 000 per år.  

Efterföljaren och partikamraten Ingvar Carlssons första period som statsminister varade fram till valet 1991. Då beviljades 185 000 uppehållstillstånd, eller 37 000 per år i snitt.   

Så följde Carl Bildts (M) regering bestående av M, FP, C och KD under tre år till 1994 då totalt 172 000 uppehållstillstånd beviljades. Snittet per år steg därmed till 57 000 och den markanta ökningen jämfört med föregående mandatperiod berodde primärt på att många flydde det krigshärjade Balkan.  

Ingvar Carlsson återkom som statsminister hösten 1994, men efterträddes av Göran Persson redan efter två år. Under denna period beviljades 64 000 uppehållstillstånd, alltså ett snitt på 32 000 per år.  

Göran Persson var sedan statsminister för en S-regering under drygt tio år mellan 1996 och 2006. På hans vakt beviljades 548 000 uppehållstillstånd, vilket ger ett snitt på 55 000.  Noterbart är att under Göran Persson skedde en trendmässig förändring där invandringen ökade från 30 000 till 40 000 per år i början av perioden till omkring 70 000 per år mot slutet av Persson-eran. Göran Perssons sista regeringsår, 2006, blev det största invandringsåret dittills med drygt 86 000 uppehållstillstånd.  

Efter Alliansens valseger 2006 ledde Fredrik Reinfeldt regeringen under två mandatperioder fram till 2014 då sammantaget 827 000 uppehållstillstånd beviljades. Det ger ett årligt snitt på 103 000, nästan dubbelt så mycket som Göran Perssons snittsiffra. Även under Reinfelds år var trenden stigande och under hans sista år landade antalet tillstånd på 116 000.   

Stefan Löfven var statsminister i sammantaget tre regeringar under de två påföljande mandatperioderna. Under Löfvens första regering, mellan 2015 och 2018, beviljades 535 000 uppehållstillstånd. Toppen kom 2016, året efter flyktingkrisen, med 151 000 uppehållstillstånd. Åren 2019 till 2021, innan Löfven lämnade över till Magdalena Andersson, beviljades 302 000 uppehållstillstånd. Sammantaget beviljades 837 000 uppehållstillstånd under Löfvens sju år vid makten – som innefattade både migrationskrisen och pandemin. Det ger ett genomsnitt på 120 000 tillstånd per år.  

Magdalena Andersson var sedan statsminister under ungefär ett år i en socialdemokratisk enpartiregering. Då beviljades 142 000 uppehållstillstånd, varav 47 000 var ukrainare som fick tillstånd under EU:s massflyktingdirektiv. Snittet för hennes regeringsperiod blir således samma siffra, 142 000, vilket är det högsta årssnittet för alla statsministrar någonsin.

Ulf Kristersson (M) leder för närvarande en regering bestående av M, KD och L (och stödd av SD). Förra året, 2023, beviljades 102 000 uppehållstillstånd, varav 11 000 i enighet med massflyktingsdirektivet för ukrainare. Om detta år också visar sig motsvara snittet för hela den innevarande mandatperioden så ligger det ungefär i nivå med Fredrik Reinfeldts genomsnitt under hans åtta år, men en bit under Stefan Löfvens snitt på 120 000. 

Stefan Löfven

För att sammanfatta: den statsminister som i absoluta tal har välkomnat flest invandare till Sverige sedan 1980 är socialdemokraten Stefan Löfven. Under hans ledning beviljades 837 000 uppehållstillstånd. Moderaten Reinfeldt kommer straxt efter med 827 000 uppehållstillstånd. Trea är socialdemokraten Göran Persson med 548 000 uppehållstillstånd. 

Sverige har under de senaste 43 åren haft statsministrar med tre olika partifärger – S, M respektive C. Under Socialdemokraternas styren har totalt 1 839 000 uppehållstillstånd beviljats. Under moderata statsministrar har 1 101 000 tillstånd beviljats.  (Under Centerpartiets tre år vid rodret under åttiotalet beviljades 38 000 tillstånd.)  

Räknar man däremot genomsnittet per år så intar regeringar med moderata statsministrar en topposition med 92 000 tillstånd per år under sammantaget 12 år. Socialdemokraternas fem statsministrar har ett snitt på 66 000 tillstånd per år under sina totalt 28 år.

Högsta årssnittet för en statsminister innehar Magdalena Andersson, med 142 000 uppehållstillstånd, om så bara för ett enda år.

***