Heterosexuella män mår bäst

Text:

Bild: Therese Jahnson/SvD/ TT

Det är inte lätt att vara udda i dagens samhälle. Folkhälsomyndighetens rapport är en sammanställning av det kunskapsläget om vilka faktorer som påverkar den psykiska hälsan. Och några riskfaktorer som den pekar ut är att ha en funktionsnedsättning, vara född utomlands, inte vara heterosexuell. Eller faktiskt att kort och gott vara kvinna.

– Kvinnor har rent generellt lägre inkomster och upplever mer otrygghet. Kvinnor tar också större ansvar för hem och barn och jobbar oftare i kontaktyrken, som kan vara faktorer för psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell som är utredare på Folkhälsomyndigheten till TT.

Störst betydelse för psykisk ohälsa är faktorer kopplade till plånboken, så som om personen är arbetslös eller har ekonomiska problem, enligt Sara Fritzell.

– Det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa. Att leva med ekonomiska besvär under längre tid innebär ett konstant stresspåslag som ger ökad sårbarhet för fysisk och psykisk ohälsa. Vi vet också att det går i båda riktningarna, om man har sämre psykisk hälsa är risken större för att få en sämre inkomst, säger hon till TT.

Sammanställningen visar dessutom att barn till lågutbildade föräldrar med risig ekonomi löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. I åldersgruppen 0-17 har pojkar fler psykiatriska diagnoser än flickor, enligt rapporten.

– Uppväxtvillkoren har betydelse, barn som upplever riskfaktorer som ekonomisk utsatthet, psykiskt sjuka föräldrar eller många bostadsflyttar löper en större risk för att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet, det är väldigt tydligt, säger Sara Fritzell.

Läs mer 

Veckans FOKUS: Själsnöden skenar – är politikernas favorit lösningen? (#21-18)

Bättre terapier krävs i framtiden (#21-18)

Det här är en text om det vi inte pratar om. (#12-13-18)