Högsta inflationen – på 30 år

Inflationstakten i december den högsta på 30 år. Mycket är elprisernas fel.

Text:

Bild: Anders Wiklund/TT

Månadsförändringen från november till december var 1,3 procent, rapporterar SCB. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), var 4,1 procent i december 2021. Det är den högsta siffran på 30 år.

”Elpriserna ökade i december. Det var den högsta månadsförändringen för priserna på el som uppmätts under 2000-talet”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB i ett uttalande.

FÖRUTOM ELPRISERNA BIDROG även högre priser på grönsaker och ökade priser på både kläder och transporttjänster.

Ekonomijournalisten Johan Schück – mångårig medarbetare på Dagens Nyheter – skrev i november en artikel i Fokus om inflationstakten där han flaggade för att inflationsbekämpningen kan återkomma på den svenska dagordningen under 2022 om inte Riksbanken lyckas bekämpa den skenande inflationstakten. Andra bedömare har menat att inflationen är tillfällig och en reaktion på pandemins ekonomiska effekter.

"Riksbanken verkar bortse från att högre energipriser ganska snart får bredare effekter på ekonomin. Kostnaderna pressas upp för andra varor och tjänster, vilket slutligen ska betalas av hushållen. Livsmedel tillhör det som blir allt dyrare, liksom bostadsvärme", skrev Johan Schück i sin senaste analys här på Fokus, den 5 januari.

* * *

Få fördjupad kunskap om de viktiga skeendena – teckna en prenumeration på Fokus här