Ifrågasatt professor stoppas från att undervisa på Stockholms universitet

Text:

Bild: TT

Psykologiprofessorn Sven Å Christianson stoppas från att undervisa på Stockholms universitet, enligt ett pressmeddelande.

Christianson skulle ha hållit en kurs i rättspsykologi under våren. Men efter att studenter förra året slagit larm om att Christiansson bland annat ifrågasatt de friande domarna mot Thomas Quick, numera Sture Bergwall, valde idag psykologiska institutionen vid Stockholms universitet att ställa in kursen.

Christianson, som har en lång och kontroversiell karriär bakom sig, har de senaste åren mött hård kritik för sin roll som expert i fallen om Thomas Quick, numera Sture Bergwall, och Kevin-mordet. I Quick-utredningen drev Christianson på och fick Quick att erkänna brott han inte begått. Christianson har i en bok beskrivit Thomas Quick som seriemördare.

Upprinnelsen till avstängningen är ett mail från en student på rättspsykologi, som innehöll allvarlig kritik mot kursansvarige Christianson. Efter kursens slut inkom ytterligare studentkritik mot undervisningen. Att Christianson ifrågasatt de friande domarna mot Quick var en central del i studenternas kritik.

– När vi fick kännedom om den kritik som inkommit mot undervisningen valde vi att omgående utreda frågan. Initialt fördes bland annat samtal med den berörda studenten samt med kursansvarig, säger Håkan Fischer, prefekt på Psykologiska institutionen i pressmeddelandet från Stockholms universitet.

Hanteringen av frågan har, efter förhandling med facklig organisation, resulterat i förändrade arbetsuppgifter för Sven Å Christianson. Istället för undervisning i rättspsykologi kommer får Christianson ägna arbetstiden till egen forskning.

– Slutsatsen är att den kritik som riktats mot den berörda undervisningen är så allvarlig att vi ställer in vårens kurs i Rättspsykologi, säger Håkan Fischer.

Institutionen säger sig vara medveten om den debatt som förs i media kring Sven Å Christianson utifrån händelser som skett utanför ramen för hans tjänst på Psykologiska institutionen. Som arbetsgivare kan, och ska, dock institutionen bara bedöma det arbete den anställda bedriver inom tjänsten.

– Ärendet är nu hanterat och vi kommer att följa upp resultatet av de förändringar detta innebär i såväl arbetsuppgifter som för institutionens kursutbud, säger Håkan Fischer.