Ledare: »Ekströms fögderi motarbetar initiativ som Zafars«

Text: Ebba Blume

Bild: Simon Rehnström, Lars Pehrson/SvD/TT

»Han har använt sin egen erfarenhet för att förstå och försöka lösa de problem som uppstått till följd av stora invandringsströmmar, bristande integration och en långtgående segregation. Han gör det med övertygelsen att höga krav på den enskilde är det bästa sättet att stimulera mognad och framsteg. Han gör det utan rädsla för att benämna och diskutera det svåra och med båda fötterna i den praktiska verkligheten. Årets svensk är rektorn för Sjumilaskolans högstadium i Göteborg, Hamid Zafar«, lyder motiveringen.

Flera medier kommenterar utmärkelsen på sina ledarsidor och lyfter Hamid Zafars framgångsrika arbete.

Zafars metod påminner om den som gjort Engelska Skolan (IES) så framgångsrikt, skriver DI:s ledarskribent PM Nilsson. Han menar att IES och Zafars »självklara knep säger något viktigt om grundorsakerna till problemen i svensk skola«. I stället verkar politiker vilja förklara problem med med segregation – något PM Nilsson tror är helt fel väg att gå.

»Hittills har Anna Ekströms fögderi motarbetat initiativ som Hamid Zafars. Och under förra mandatperioden ville hon lägga ner IES. Men det är aldrig försent att bli årets överraskning«, avslutar han.

Även Folkbladets Widar Andersson är inne på ett liknande spår och anser att svenska skolor bör ta lärdom av Hamid Zafars metoder och kunskap.

»Utbildningsminister Anna Ekström har - med Jan Björklund i ryggen - kapacitet att vända på utvecklingen. Sätt benhårt fokus på skolans kunskapsuppdrag; då bidrar skolan vad det lider till mer jämlika och likvärdiga samhällen«, skriver han.

Hamid Zafar är »synnerligen förtjänt av utmärkelsen«, enligt Andersson.

DN:s ledarredaktion framhåller i sin tur Hamid Zafars påpekande om att extraresurser ofta avsätts till projekt som i högre grad speglar beslutsfattarnas fördomar om »kids« i utsatta områden i stället för att rikta det ekonomiska stödet till att locka och behålla behöriga lärare till skolan.

Göteborgspostens Alice Teodorescu framhåller i sin ledare att Hamid Zafar visar att »skolor blir attraktiva om det råder arbetsro, nolltolerans mot dåligt beteende och skadegörelse, fokus på svenska språket och på undervisningen. Med andra ord, framgång uppnås när det ställs samma krav på elever oavsett varifrån de kommer«.

Även Tobias Lindberg, ledarskribent på Sydsvenskan uppskattar att Fokus uppmärksammat Hamid Zafars arbete och tillägger: »Även regeringen kan gott intressera sig för hans insatser«.

Läs Fokus intervju med Hamid Zafar »med ett hopplöst uppdrag« här.  Läs även Fokus intervju med Engelska skolans grundare Barbara Bergström om deras framgångsrecept. 

Övriga vinnare:

- Oxenstjärna: Ann-Marie Begler

- Riksdagsledamot: Andreas Norlén

- Ekonomi: Andra Farhad

- Digital: Magnus Nyhlén

- Innovation: Thomas Öström

- Kultur: Lena Andersson

- Medicin: Sara Riggare

- Samhällsbyggare: Johan Szymanski