Lundaborna kräver att man är bäst på miljöarbetet: »Tas på stort allvar«

Text:

Bild: TT

Miljödirektör Björn Berséus förklarar att kommunen gör så mycket för miljön att det är svårt att enkelt sammanfatta arbetet, men miljöarbetet i Lund utgår från övergripande mål på flera olika nivåer. Från den lokala nivån, där man utgår från kommunens program för hållbar utveckling Lundaeko, till de globala hållbarhetsmålen 2030.

Han säger också att arbetet – om än lyckat – inte har varit utan utmaningar, och lyfter ett antal stora infrastrukturprojekt, som ett järnvägsprojekt och ett nytt bostadsområde.

– När vi tittar på den utveckling vi behöver i Lund ser vi ju att vi har använt alldeles för mycket av den goda jordbruksmarken vi har här, så vi kan förtäta inåt, så att säga.

Björn Berséus fortsätter, och säger att om man jämför olika kommuner i landet så ser man att vissa är väldigt kraftfulla när det kommer till miljön, medan det i andra saknas förståelse för frågorna.

– Vi har varit tidigt ute på det sättet, och det finns en stor lyhördhet från politiken som har tagit väldigt kraftigt satta mål.

Lund har länge varit en kunskapsstad – stadens universitet upprättades redan 1666 – och detta, menar Björn Berséus, gör att han har de enklare än många av sina kollegor att hitta personal med rätt kompetens.

– Vi är ju en universitetsstad, och vi har ett stort utbyte med universitetet och utbildningarna här.

En stor del av kommunens miljöarbete är att öka medvetenheten om miljöfrågor, inte bara hos dem som jobbar på kommunen, utan också kommuninvånarna i stort.

– Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg, att vi utbildat och ökat medvetandet.

LÄS OCKSÅ: Så blev Örebro en kommun där studenterna vill stanna

Enligt Björn Berséus är miljön en fråga som lundaborna tar på stort allvar, och att även om några enskilda frågor kan uppröra vissa så upplever kommunens invånare miljöfrågorna som oerhört viktiga.

– Lundaborna är vana vid att både politik, tjänstemän och förvaltning tar ett väldigt stort ansvar och att vi är väldigt duktiga på vad vi håller på med.

När det kommer till Lunds topplacering i Fokus rankning är han väldigt glad, men samtidigt kom det inte som en chock att Lund placerade i topp, då kommunen brukar ligga i topp också i andra mätningar.

– Jag tycker det är jättevälkommet, jag har jätteduktiga medarbetare. Inte för att klappa mig själv på axeln heller, utan jag tycker att vi är väldigt duktiga på att bevaka miljöfrågorna på ett viktigt sätt i Lund, men det är lätt att det inte uppmärksammas.

Han fortsätter:

– När man jämför kommunerna så tror jag absolut att både politiken och kommuninvånarna förväntar sig att vi ska finnas med. Trots effektivitetskrav och liknande så tror jag att man förväntar sig att vi ligger i topp. Annars hade det blivit både en medborgerlig och en politisk diskussion.

Personligen så är Björn Berséus väldigt intresserad av frågor om miljö. Det var anledningen till att han valde att arbeta med det en gång i tiden, förklarar han:

– Jag brinner ju för detta, som du kanske har märkt.

Plats 1-270: Här kan du se hela topplistan över var det är Bäst att leva!