M: Vi borde hålla oss åt höger

Text:

Bild: Pontus Lundahl/TT

Inför valet hade Moderaterna tre mål: att bilda en ny alliansregering, ingå i fler styren lokalt och regionalt och slå förra valresultatet. Partiet misslyckades på två punkter, men ingår sedan valet i fler alliansstyren i kommuner och regioner, skriver analysgruppen.

Den har dragit tre slutsatser av valresultatet. För det första tycker gruppen att M i större utsträckning ska bejaka sitt »liberalkonservativa idéarv«.

»Moderaterna har i alltför hög utsträckning låtit andra politiska partier, till både vänster och höger, definiera framför allt den konservativa delen av vårt idéarv och därigenom bitvis tvingat oss till defensiva hållningar«,  säger Mats Green, riksdagsledamot från Jönköping, som var ordförande i arbetsgruppen, i ett pressmeddelande.

Den moderata gruppen pekar bland annat ut de forna allianskamraterna Liberalerna och Centerpartiet som skyldiga till denna ideologiska reträtt.

I analysen står det:

»Från flera olika håll beskrevs situationen som ett vägval mellan liberala värderingar å ena sidan och konservativa å andra. Även företrädare från Centerpartiet och Liberalerna började sedermera använda en retorik med denna typ av motsatsförhållanden.«

För det andra, och detta målar gruppen ut som den viktigaste punkten, måste M stärka förtroendet för partiet under kommande mandatperiod.

»I valet 2018 var många väljare osäkra på vad Moderaterna stod för, dels på grund av regeringsfrågan, dels på grund av frågor om det gick att lita på partiets politikomläggning i till exempel migrationsfrågan. Dessutom saknades ett tydligt övergripande politiskt budskap. Moderaterna bör bejaka sin sakpolitiska position till höger om mitten. Moderaterna ska fortsatt vara ett pragmatiskt parti som sätter sakfrågor och genomförbarhet i fokus. Moderaterna är ett värderingsburet och framtidsinriktat parti«, säger Mats Green.

För det tredje ger valsanalysgruppen organisatoriska rekommendationer till partiet. Bland annat poängterar Green och hans medförfattare till analysen att det blir svårt att bygga en långsiktighet om kansliet och organisationen förändras efter varje val och vid varje partiledarskifte.

Den moderata gruppen har bestått av ordförandena för MUF, Moderatkvinnorna och Moderata Seniorer. I gruppen har även nationellt, lokalt och reginalt förtroendevalda ingått – samt välfärdsentreprenören Peje Emilsson, grundare av bland annat Kunskapsskolan.

Läs mer: 

Spelet som gjorde Moderaterna maktlöst

Veckans FOKUS: Öppen maktstrid i M pågår – igen

Moderaternas eftervalsanalys