Maktens högre skolor

Text:

Samhället ska styras av dem som har den högsta formen av kunskap, tyckte Platon. Närmare bestämt den han själv satt på: filosofin.

Med hjälp av filosofin ska den politiska debatten vridas från att handla om att vinna till att söka sanningen, menade han. Så grundade han sitt lärosäte i olivlunden Akademeia. Världens första akademiska utbildning var född.

Två och ett halvt millennium senare är det den akademiska filosofin som förenar den brittiske premiärministern David Cameron med hans motståndare i Labour, Ed Miliband.

Båda har skolat sig vid den klassiska ministerutbildningen PPE – Philosophy, Politics and Economics – i Oxford.

Denna snart hundraåriga utbildning vid det anrika universitetet är det närmaste man kommer en ren ministerutbildning i Storbritannien. Även Camerons företrädare och nuvarande utrikesministern William Hague, hälsoministern Jeremy Hunt och försvarsministern Philip Hammond är alla PPE:are.

Även arbetarpartiets ledargarnityr har gått i samma korridorer. Miliband hoppade visserligen av efter två år, och tog i stället en ekonomiexamen vid London School of Economics. Men hans närmaste man, skuggfinansministern Ed Balls, är till exempel också PPE-alumn.

Den enorma överrepresentationen av PPE speglar ett klassamhälle där den beslutande gruppen – oavsett politisk färg – har en gedigen utbildning vid ett högre lärosäte. Bara en av tio ledamöter av det brittiska parlamentet saknar akademisk examen.

För en svensk är den bilden främmande. Stefan Löfven, vår troliga blivande statsminister, har byggt sin politiska karriär på en svetsarkurs. Den forna fackpampen har läst ett och ett halvt år vid socialhögskolan, men han har ingen examen.

Löfven är högst normal. Fokus kartläggning av utbildningsgraden hos makthavarna i samhället visar att så mycket som en tredjedel av de svenska toppolitikerna saknar högskoleexamen. Visserligen är examensfrekvensen hos politikerna dubbelt så hög som befolkningen i övrigt, men faktum är att klyftan aldrig varit mindre. Medan den svenska befolkningen blivit alltmer välutbildad, har nämligen andelen högskoleutbildade regeringspolitiker i princip legat still under hela efterkrigstiden.

Att svenska politiker är outbildade är en gammal kritik. Den kan dateras till den allmänna rösträttens införande. Högern anklagade arbetarrörelsens representanter för att vara »påtagligt undermåliga« och oroade sig för deras förmåga att förstå rikets bästa. I en sak fick de rätt, säger statsvetenskaplig statistik: demokratier har färre högutbildade ministrar. Men att påstå att det hela är arbetarrörelsens fel är orättvist.

Statsvetaren Ludvig Beckman vid Stockholms universitet har i sin forskning granskat svenska politikers utbildningsbakgrund. Enligt honom har socialdemokratiska ministrar under efterkrigstiden varit ungefär lika välutbildade som borgerliga. Snarare, konstaterar han, är det så att centerpartister är outbildade, folkpartister har examen och moderater pluggar, men hoppar av.

Men i Lunds universitets äldsta byggnad finns några som vill ändra på de svenska politikernas utbildningsanemi. I 1500-talskåken, även kallad »Gamla akademien«, håller filosofiska institutionen hus. Miljön är så anrik att redan Strindberg kallade kastanjerna utanför »ihåliga och ruttna«. Han vädjade om att de skulle fällas, i stället gjöt man in betong i stammarna. Här jobbar David Alm, lektor i praktisk filosofi.

I höst leder han första kullen studenter vid det nystartade svenska PPE-program som startats med Oxford som förlaga. 20 studenter läser minst två terminer politisk filosofi och etisk teori. Sidoämnena, som dock även kan göras till huvudämnen, är statsvetenskap och nationalekonomi.

– Programmet vänder sig till studenter som är intresserade av en karriär inom politiken snarare än som byråkrater, berättar David Alm och förtydligar:

– Tanken är att förbereda dem för ett yrkesliv som kräver att de kan ta ställning i normativa frågor. Genom två terminer i filosofi kommer de dels att lära sig argumentationsanalys och dels att lära känna moralfilosofin.

Ambitionerna är inte helt olika den antika akademigrundarens:

– Vi har inga större förhoppningar, men nivån på den politiska argumentationen är ofta ganska låg. Om vi kunde höja den med den här utbildningen, skulle det vara bra.

Lund är inte ensam om att försöka skapa en specialdesignad politikerkurs. Stockholms universitet har redan satt i gång med samma koncept.

Om Stefan Löfven står för de som saknar högskoleexamen står hans motståndare, statsminister Fredrik Reinfeldt, för den andra stora fåran när det gäller politikerbakgrund. Med sin examen som ekonom hör han till den tydligast växande gruppen i svenska regeringar. Samhällsvetenskapen har under den senare delen av 1900-talet gradvis ersatt juridiken som den viktigaste utbildningsbakgrunden bland statsråd. Det har delvis en formell förklaring. I 1809 års regeringsform slogs det fast i grundlagen att två statsråd skulle »hava förvaltat civil beställning«, vilket i praktiken innebar att två statsrådsposter vigdes åt juridiskt skolade tjänstemän, en skrivning som togs bort 1974.

Just ekonomerna är det utbildningsslag som har vuxit allra mest i hela samhället, vilket också avspeglas i Fokus granskning. 71 av de 189 makthavarna på listan har något slags ekonomiexamen, och naturligt återfinns lejonparten av dessa i näringslivet.

Dominansen av ekonomer och ingenjörer bland den ekonomiska världens beslutsfattare är skoningslös. Sverige sticker ut vid en internationell jämförelse. I England och USA är det inte ovanligt att en vd har en examen i exempelvis filosofi eller litteraturvetenskap i grunden, som sedan kompletteras med ekonomi- »master« på toppen.

Frågan är varför det svenska näringslivsfolket utbildar sig så teknokratiskt? Michaëla Blomquist är vd på rekryteringsfirman Michaël Berglund Executive Research. Enligt henne är det inte bara själva ämnesinnehållet – ekonomi och teknik – som avgör. Snarare har handelshögskolorna och de tekniska lärosätena blivit ett slags hygienfaktor, oavsett själva kunskapsinnehållet. Hon använder själv uttrycket »körkort« för att beskriva fenomenet.

– Handels, Chalmers, KTH och Linköpings universitet anses bra. En bra examen slår högt genom hela karriären. Den som har det kommer även efter många år i arbetslivet att ha större chanser än den som inte har det, säger Michaëla Blomquist, som själv är litteraturvetare.

Hon säger att det här är föreställningar som är djupt rotade i det svenska näringslivet.

– Sverige är ett expertland sprunget ur industrin. Och det kan vara lättare för en ägare att förutse hur en vd eller styrelseordförande kommer att agera på ens mandat om den har en bakgrund som liknar ens egen, säger hon.

Och på samma sätt som en utbildning kan vara ett kvalitetsmärke kan en annan signalera brister:

– Det finns tyvärr en föreställning om att den som valt att läsa ett ämne som litteraturvetenskap är dålig på siffror.

Häromåret gick Svenskt Näringslivs Stefan Fölster så långt som att påstå att humaniorastudenter hade så dåliga anställningschanser att de skulle få sänkt studiemedel. I USA och Storbritannien finns en annan förväntan om att chefer i näringslivet ska vara bildade, menar Michaëla Blomquist.

– Där anses en akademisk utbildning i sig ge ett teoretiskt arbetssätt och en analytisk vana, säger hon.

Att makthavare i utlandet utbildar sig bredare, i till exempel humanistiska ämnen, behöver dock inte nödvändigtvis betyda att de är mer humanistiskt intresserade, säger Michaëla Blomquist. På många sätt kan utbildningarna, särskilt vid prestigeuniversitet som Oxford eller Harvard, ha samma funktion som »körkort« som svenska ekonomi- och ingenjörsexamina.

Det lärosäte som står ut i Fokus granskning är, föga förvånande, Handelshögskolan i Stockholm. 27 av personerna på listan har examen från den lilla maktskolan i Stockholms city.

Emma Stenström är docent och lärare vid Handelshögskolan. Hon värjer sig mot begreppet elitutbildning.

– Jag försöker jobba emot det sättet att uttrycka sig. Men vi är duktiga på att vårda känslan av att studenterna kan komma dit de vill och nå maktpositioner i olika sfärer. Både kåren och skolan som helhet har ett kontaktnät av alumner som bjuds in för att föreläsa och deltar i mentorskapsprogram.

Men hon ser också att det kan leda till att rekryteringsmönstren återskapas.

– Det svenska utbildningssystemet är uppbyggt så att man specialiserar sig tidigt och sällan kommer i kontakt med andra discipliner eller studenter. Det kan göra att studenterna inte lär sig uppskatta andra kompetenser.

Det ironiska är att Handelshögskolan i Stockholm, vid ett regeringsskifte, kan bli ännu mer av en politisk maktskola. Socialdemokratiska finansministerkandidaten Magdalena Andersson har examen från skolan, liksom många runtomkring henne. Filosoferna från Lund, om de lyckas med sin utbildning, lär dyka upp i Rosenbad först om ett antal år.

Här pluggade makten

Börsjättarna:

Gerteric Lindquist, vd Nibe
Civ ing Chalmers. Ek examen UU.

Hans Stråberg, styrelseordförande (so) Electrolux
Civ ing Chalmers

Håkan Buskhe vd Saab
Civ ing Chalmers

Leif Johansson, so Ericsson
Civ ing Chalmers

Leif Östling, so SKF
Civ ing Chalmers. Ek examen GU.

Martin Lundstedt, vd Scania
Civ ing Chalmers

Sune Carlsson, so Atlas Copco
Civ ing Chalmers

Per Lindberg, vd Billerud Korsnäs
Tekn dr Chalmers

Mike Parton, so Tele 2
Chartred Accountant CIMA

Karl Johan Persson,
vd Hennes & Mauritz
Ekonomexamen European Business School, London

Cristina Stenbeck, so Kinnevik
BSc Georgetown University

Marcus Wallenberg, so SEB, SAAB, Electrolux
BSc Georgetown University

Tom Johnstone, vd SKF
M.A Glasgow University

Allen Sangines-Krause, so Millicom
Doktorsexamen i ekonomi, Harvard

Geoffrey McDonough, vd Swedish Orphan Biovitrum
Läkare Harvard

Pascal Soriot, vd Astra Zeneca
MBA HEC Paris

Markku Pohjola, so Tieto examen
Helsinki School of Economics

Alf Göransson,vd Securitas
Ek examen HHG

Anders Strålman, vd Axfood
Ek examen HHG

Arvid Gierow, so Nibe
Ek examen HHG

Carl Bennet, so Getinge
Ek examen HHG

Hans Wallenstam, vd Wallenstam
Ek examen HHG

Melker Schörling, so MSAB, Securitas, m fl
Ek examenHHG

Laurent Leksell, so Elekta
Ek dr HHS

Anders Nyrén vd Industrivärden, so Sandvik m fl
Ek examen HHS, MBA UCLA

Anders Ullberg, so Boliden
Ek examen HHS

Arne Karlsson, so Ratos
Ek examen HHS

Charlotte Strömberg, so Castellum
Ek examen HHS

Conny Karlsson, so Swedish Match
Ek examen HHS

Dag Klackenberg, so Atrium Ljungberg
Ek examen HHS

Fredrik Persson, vd Axfood
Ek examen HHS

Gunnar Brock so Stora Enso
Ek examen HHS

Jan Svensson, vd Latour
Ek examen HHS

Johan Malmquist, vd Getinge
Ek examen HHS

Johan Molin, vd Assa Abloy
Ek examen HHS

Lars Dahlgren, vd Swedish Match
Ek examen HHS

Lars Lundquist, so Intrum Justitia,
JM Ek examen HHS. MBA University of Wisconsin.

Lars Wollung, vd Intrum Justitia
Ek examen HHS, Civ ing KTH.

Marie Ehrling, so Telia Sonera
Ek examen HHS

Robert af Jochnick, so Oriflame
Ek examen HHS

Susanna Campbell, so Ratos
Ek examen HHS

Tomas Billing, so NCC
Ek examen HHS

Ulrik Svensson, vd MSAB
Ek examen HHS

Tomas Puusepp, vd Elekta
BSc IMD Lausanne

Jörg-Thomas Dierks, vd Meda
Läkare

Olof Persson, vd Volvo
Ek examen Karlstads universitet

Börje Ekholm, vd Investor
Civ ing KTH, MBA Insead

Fredrik Lundberg, so Lundbergföretage mfl
Civ ing KTH, Ek examen HHS

Henrik Saxborn, vd Castellum
Civ ing KTH

Ivo Stopner, vd Hufvudstaden
Civ ing KTH

Johan Skoglund, vd JM
Civ ing KTH

Lars Renström, so Alfa Laval,
Assa Abloy Civ ing KTH, Ek examen SU

Lars Westerberg, so Husqvarna
Civ ing KTH, Ek examen SU

Lennart Evrell, vd Boliden
Civ ing KTH, Ek examen HHG

Mats Granryd, vd Tele2
Civ ing KTH

Olof Faxander, vd Sandvik
Civ ing, KTH, Ek examen SU

Peter Wågström, vd NCC
Civ ing KTH

Sverker Martin-Löf so Industrivärden, SCA, SSAB
Civ ing KTH

Kai Wärn, vd Husqvarna
MSc KTH

Christian Clausen, vd Nordea
Ek examen Köpenhamns universitet

Bo Jesper Hansen, so Swedish Orphan Biovitrum
Läkare Köpenhamns universitet

Arne Frank, vd Aarhus Karlshamn
Civ ing LiTH

Carl-Henric Svanberg, so Volvo
Civ ing LiTH, Ek examen UU

Georg Brunstam, vd Hexpol
Civ ing LiTH

Jan Carlson, vd Autoliv
Civ ing LiTH

Peter Nilsson, vd Trelleborg
Civ ing LiTH

Henrik Sjölund, vd Holmen
Ek examen LiU

Pär Boman, vd Svenska Handelsbanken
Ek examen LiU

Anders Narvinger, so Alfa Laval
Civ ing LTH

Ray Mauritsson, vd Axis Civ ing LTH,
MBA LU

Fredrik Palmstierna, so Latour
Ek examen LU, MBAHHS

Jesper Göransson, vd Peab
Ek examen LU

Martin Winterkorn, so Scania
Dr i fysik Max Planck-institutet

Lukas Lundin, so Lundin Petrolium Ingenjörsexamen,
New Mexico Inst. of Mining and Techn.

James Buckee, so EnQuest
Dr i fysik Robert Gordon University

Amjad Bseisu, vd EnQuest
Ingenjörsexamen Stanford

Annika Falkengren, vd SEB
Ek examen SU

Lars Nyberg, so Autoliv
Ek examen SU

Michael Wolf, vd Swedbank
Ek examen SU

Ola Rollén, vd Hexagon
Ek examen SU

Roland Vejdemo, so Axis
Ek examen SU

Göran Grosskopf, so Peab
Jur dr SU

Christer Villard, so Wallenstam
Jur kand SU

Jan Johansson, vd SCA
Jur kand SU

Hannu Ryöppönen, so Billerud Korsnäs
Ek examen Sv handelshögskolan i Helsingfors

Björn Wahlroos, so Nordea
Ek dr Sv handelshögskolan i Helsingfors

Jouko Karvinen, vd Stora Enso
Civ ing Tammerfors tekniska högskola

Kimmo Alkio, vd Tieto
BA Texas A&M, MBA Helsingfors tekniska högskola

Christian Hermelin, vd Fabege
Ek examen Umeå universitet

Ashley Heppenstall, vd Lundin Mining
Examen i matematik Universitetet i Durha

Ronnie Leten, vd Atlas Copco
Ek examen Universitetet i Hasselt, Belgien

Hubertus von Grünberg, so ABB
Dr i fysik Universitetet i Köln

Ulrich Spiesshofer, vd ABB
Ek dr Universitetet i Stuttgart

Hans-Holger Albrecht, vd Millicom PhD University of Bochum

David Chance, so MTG
BSc, MBA University of North Carolina

Ian Lundin, so Lundin Mining
Ingenjörsexamen i petroleum University of Tulsa

Paul K. Conibear, vd Lundin Petrolium
Ingenjörsexamen, University of Waterloo Ontario

Hans Vestberg, vd Ericsson
Ek examen UU

Magnus Brännström, vd Oriflame
Ek examen UU

Martin Lindqvist , vd SSAB
Ek examen UU

Per Strömberg, vd Ica Gruppen
Ek examen UU

Sören Mellstig, so Trelleborg
Ek examen UU

Jacob Wallenberg, so Investor
MBA Wharton

Mats Guldbrand, vd Lundbergföretagen
Ek examen Stockholms universitet

Bert-Åke Eriksson, so Meda
Ek examen, fil kand kulturgeografi GU

Johan Dennelind, vd Telia Sonera
Ek examen Örebro universitet

Jørgen Madsen Lindemann, vd MTG

Anders Sundström so Swedbank

Claes-Göran Sylvén so Ica Gruppen

Erik Paulsson so Fabege

Ingalill Berglund vd Atrium Ljungberg

Stefan Persson so Hennes & Mauritz

Regeringen:

Tobias Billström, migrationsminister
Master i historia Cambridge University, USA

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister
Fil kand statsvetenskap GU

Ewa Björling, handelsminister
Tandläkare, med dr KI

Annie Lööf, närings- och regionminister
Jur kand LU

Lena Ek, miljöminister
Jur kand LU

Maria Larsson, barn- och äldreminister
Mellanstadielärare, Lärarhögskolan i Växjö

Fredrik Reinfeldt, statsminister
Ek examen SU

Birgitta Ohlsson, EU-minister
Fil kand statsvetenskap SU

Lena Adelsohn Liljeroth, kultur- och idrottsminister
Journalistexamen SU

Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Fil kand statskunskap/nationalekonomi UmU

Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister
Ek examen UU

Erik Ullenhag, Integrationsminister
Jur kand UU

Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsminister
Ek lic UU/Örebro Univ.

Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister
Lantmästarexamen

Jan Björklund, Utbildningsminister
Officersexamen

Karin Enström, Försvarsminister
Officersexamen

Anders Borg, Finansminister

Beatrice Ask, Justitieminister

Carl Bildt, Utrikesminister

Catharina Elmsäter-Svärd, Infrastrukturminister

Göran Hägglund, Socialminister

Hillevi Engström, Biståndsminister

Maria Arnholm, Jämställdhets-minister

Peter Norman, Finansmarknadsminister

Riksdagen: 

Per Westerberg, Riksdagens talman
Ek examen HHS

Anna Kinberg Batra, Ordf finansutskottet
Ek examen HHS

Anders W Jonsson, Ordf socialutskottet
Läkare KI

Morgan Johansson, Ordf justitieutskottet
Fil kand statsvetenskap LU

Allan Widman, Ordf EU-nämnden
Jur kand LU

Henrik von Sydow, Ordf skatteutskottet
Jur kand LU

Sofia Arkelsten, Ordf utrikesutskottet
Jur kand SU

Peter Eriksson Ordf konstitutionsutskottet
Lärarexamen UU

Gunilla Carlsson, Ordf kulturutskottet

Jessica Polfjärd, Ordf arbetsmarknadsutskottet

Veronica Palm, Ordf civilutskottet

Peter Hultqvist, Ordf försvarsutskottet

Matilda Ernkrans, Ordf miljö- och jordbruksutskottet

Mats Odell, Ordf näringsutskottet

Gunnar Axén, Ordf socialförsäkringutskottet

Anders Ygeman, Ordf trafikutskottet

Tomas Tobé, Ordf utbildningsutskottet

Övriga partiledare

Åsa Romson, Språkrör MP
Fil kand svenska, jur dr i miljö rätt SU

Gustav Fridolin, Språkrör MP
Fil kand mellanösternstudier SU, Folkhögskolelärarex. LiU

Stefan Löfven, Partiledare S

Jimmie Åkesson, Partiledare SD

Jonas Sjöstedt, Partiledare V

Riksbanken

Stefan Ingves, Riksbankschef
Ek dr HHS

Karolina Ekholm, vice Riksbankschef
Ek dr LU

Martin Flodén, vice Riksbankschef
Ek dr HHS, SU

Cecilia Skingsley, vice Riksbankschef
Fil kand i nationalekonomi SU

Per Jansson, vice Riksbankschef
Ek dr UU

Kerstin af Jochnick, Förste vice Riksbankschef

Några myndigheter

Lars-Erik Holm, Gd Socialstyrelsen
Med dr KI

Ingemar Hansson, Gd Skatteverket
Ek dr LU

Gunnar Malm, Gd Trafikverket
Ek examen SU

Bengt Svensson, Chef Rikspolisstyrelsen
Jur kand SU

Nils Öberg, Gd Kriminalvården
Fil doktor i statskunskap, UU

Dan Eliasson, Gd Försäkringskassan
Jur kand UU

Mikael Sjöberg
Gd Arbetsförmedlingen

Rektorerna:

Lena Gustafsson, Rektor Umeå universitet
Doktor i mikrobiologi GU

Pam Fredman, Rektor GU
Doktor i neurokemi GU

Karl-Olof Hammarkvist,
Rektor HHS, Ek dr HHS

Anders Hamsten, Rektor KI
Med dr KI

Peter Gudmundson, Rektor KTH
Doktor i fysik KTH

Per Eriksson, Rektor LU
Doktor i signalbehandling LTH

Karin Markides, Rektor Chalmers
Doktor i analytisk kemi, SU

Astrid Söderbergh Widding, Rektor SU
Doktor i filmvetenskap SU

Eva Åkesson, Rektor UU
Doktor i kemisk fysik UmU

Mediefolket:

Peter Wolodarski, Chefredaktör DN
Ek examen HHS

Tomas Franzén, Chef Bonnier AB
Civ ing LiTH

Lars Dahmén, Chefredaktör Sydsvenskan
Civ ing LiTH

Jan Helin, Chefredaktör Aftonbladet
Journalistexamen Mittuniversitetet

Eva Hamilton Chef SVT
Journalistexamen SU

Cecilia Krönlein, Chefredaktör Göteborgsposten
Journalistexamen SU

Cilla Benkö, Chef Sveriges Radio
Journalistexamen SU

Thomas Mattsson, Chefredaktör Expressen

Fredric Karén, Chefredaktör SvD

Källa: riksdag, regering, respektive företag, affärstidningar, martriklar

Förklaring: 

Listan innehåller samtliga styrelseordföranden och vd:ar på Stockholmsbörsens lista över stora bolag, medlemmar i regering samt ordförande i riksdagens utskott, plus ett urval av myndighetschefer, riksbanksdirektionen och utvalda beslutsfattare i mediebranschen. Vi räknar enbart akademisk utbildning med avslutad examen. Med »ekonomiexamen« menas minst kandidatexamen i antingen national- eller företagsekonomi.

Ordförklaringar.

HHS: Handelshögskolan i Stockholm

SU: Stockholms universitet

KTH: Kungliga Tekniska högskolan

UU: Uppsala universitet

LU: Lunds universitet

LTH: Lunds tekniska högskola

GU: Göteborgs universitet

HHG: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

LiU: Linköpings universitet

LiTH: Linköpings tekniska högskola

KI: Karolinska institutet

UmU: Umeå universitet

BA: Bachelor of Arts

BSc: Bachelor of Science

MBA: Master of Business Administration