Nya kalkyler finner nya klimatbovar

Text:

Ekonomi har vi länge hållit borta från livets helgd. En ambulansutryckning föregås inte av en kostnadskalkyl. Men det betyder inte att någon inte har räknat på den. Tomas Tranströmer skaldade också om det oundvikliga: »Mitt i livet händer att döden kommer och tar mått på människan.«

I väntan på den sista dagen är det många gånger läkare som måttar och bedömer. Till sin hjälp har de tabeller – nyligen kom en uppdaterad lista för medicinsk invaliditet. I den har varje amputerat finger en värdering mätt i andel procentuell invaliditet. Poesin är förbytt mot kall precision: »På amputationsstumpar ger sensibilitetsbortfall på toppen ingen invaliditet utöver amputationen.« Procenttabeller summeras sedan till olika belopp.

Till exempel: En kvinna i Växjö, som städade på ett gym, snubblade på en träningsmaskin och skadade axeln. Hennes bestående skada, med medicinsk invaliditet på 4 procent, ledde till en engångsersättning på 48 000 kronor.

Det är inte bara vid skador och olyckor som olika värden och mätningar påförs. Att avstå köttkonsumtion till förmån för vegetarisk kost sparar ett klimattryck på 0,8 ton koldioxidekvivalenter per år.

Då bör man veta att medelsvenskens årliga klimatpåverkan är 11 ton.

I DN konstaterade Hanne Kjöller nyligen (4/3) att av alla våra livsval så är barn-alstrande en stor och bortglömd klimatbov. Genom att avstå från att skaffa ett barn besparas en klimatpåverkan på hela 58,6 ton koldioxid-ekvivalenter per år. Detta inkluderar de framtida ättlingarnas utsläpp baserat på dagens konsumtionsmönster. Att kompensera livsvalet att skaffa barn med utsläppsrätter kostar 21 100 kronor. Klimatskulden är alltså 25 gånger värre än tur och retur-flyg Stockholm–New York, eller knappt hälften av en skadad axel.

Klimatpåverkan tvingar oss att börja mäta och värdera allt i våra liv.

Läs mer: 

Den nya ångesten 

Klimatdebatten är fylld av skam