Polis får oönskad hjälp från internet

Text: Lisa Bergman

Bild: Scanpix

Efter morden i Arboga på två små barn och mordförsöket på deras mamma har trafiken på det populära internetforumet Flash­back varit intensiv. Flera timmar innan polisen informerade media om misstankarna mot den kvinna som senare anhölls i Tyskland, kunde man läsa om det på sajten Flashback. Där finns också en hel del information om de närmast berörda parterna, spekulationer om deras roller i dramat, samt länkar till de inblandades bloggar, bilder och profiler på Facebook.

Men polisens och åklagarens arbete har inte gynnats av informationsflödet. Enligt kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki är det uppenbart att informationsflödet på nätet har stört brottsutredningen.

– Polis och åklagare har tvingats vidta desperata åtgärder, säger han och pekar på att åklagaren hänvisade till just informationsspridningen på nätet som ett skäl till att den europeiska arresteringsordern utfärdades så hastigt.

Förre justitieministern Thomas Bodström tror också att polisens arbete i allmänhet påverkas negativt av det massiva informationsflödet på nätet.

– Självklart händer det att polisen ger efter för trycket och fattar förhastade beslut – de är inte mer än människor, säger han.

Pressen från medierna har sedan länge påverkat polisens arbete, men påverkan från internet är ett relativt nytt fenomen. På Rikspolisstyrelsen är man medveten om att uppgifter på nätet kan vara spekulativa och vårdslöst hanterade. Chefen för Rikspolisstyrelsens enhet för utredning och lagföring Tommy Sundlén fördömer publiceringen av klandervärda integritetskränkande uppgifter, men konstaterar samtidigt att det kan finnas ett värde.

– Om vi får del av viktiga, relevanta upplysningar från nätet ska vi förstås knyta dem till en förundersökning men det gäller att värdera dem för vad de är, säger han.

Polisassistenten Henrik Engelkes vid Länskriminalens ungdomssektion i Stockholm, brukar kolla nätet för att se om det finns något av intresse för pågående utredningar.

– Men jag har inte själv märkt av någon tidspress som har fått oss att fatta förhastade beslut, säger han.

Nackdelarna med att information sprids med blixtens hastighet på nätet är flera. Den första är förstås det personliga lidande som uppstår när privatpersoner blir anklagade och uthängda utan att en vederbörlig rättsprövning har kunnat äga rum.

Sedan handlar det om att rättsprocessen försvåras. Det kan handla om att hemlig information läcker och sänker bevisvärdet, eller att någon hinner undanröja bevisningen helt. Överraskningsmomentet i ett gripande går förlorat för att misstankarna redan är kända eller att polisen fattar förhastade beslut för att förekomma informationen på nätet. Jerzy Sarnecki har sin uppfattning klar.

– Utredningssituationen blir helt enkelt omöjlig om alla vet allt före polisen.