Regeringen vill se en mer effektiv polis

Regeringen vill att polisen ökar sin operativa förmåga. Medborgarna har berättigade förväntningar på resultat, framhåller justitieminister Gunnar Strömmer.

Text: TT

Bild: TT

I sitt tal på Folk och försvars rikskonferens i Sälen pekar han på att 61 personer dödats i gängskjutningar 2022.

– Det är helt avgörande att vi inte tillåter oss själva att trubbas av eller ge upp, säger Strömmer.

Han uppger i talet att regeringen inom kort ska besluta om ett särskilt regeringsuppdrag till polisen som handlar om att öka polisens operativa förmåga. Särskilt fokus ska ligga på att effektivisera den nationella operativa avdelningen, NOA, och polisens nationella forensiska center, NFC.

– Nu görs historiska ekonomiska resursförstärkningar av hela rättsväsendet, inte minst polisen, säger Strömmer.

– Med det följer förstås berättigade förväntningar från medborgarna på resultat.

Strategi tas fram

Strömmer uppger också att regeringen nu startar arbetet med att ta fram en nationell strategi mot den grova organiserade brottsligheten.

– Vi måste få till en helt annan samlad systemkraft för att trycka tillbaka de kriminella gängen, säger justitieministern.

Han tillägger att Sverige redan har nationella strategier mot terrorism och mot våldsbejakande extremism. Justitieministern anser att det behövs ett lika systematiskt grepp om de kriminella gängen.

Regeringen ska ta fram den nya strategin tillsammans med det råd mot organiserad brottslighet som inrättats på justitiedepartementet. I rådet ingår bland andra rikspolischefen, riksåklagaren och generaldirektörerna för Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Rådet tillsattes före jul och ska nu börja sitt arbete.

Är på gång

Strömmer nämner i talet också åtgärder som är på gång och redan aviserats.

Regeringen ska skynda på lagändringar så att polisen får möjlighet att avlyssna grov organiserad brottslighet i preventivt syfte redan i höst.

Ett lagförslag ska också läggas under året som "rejält" utvidgar möjligheterna att ta brottsvinster från kriminella.

Polisen har också genom regeringens regleringsbrev fått i uppdrag att fyrfaldiga sina fasta bevakningskameror till minst 1 600 till slutet av 2024.

Före jul tillsatte regeringen utredningar om bland annat anonyma vittnen och visitationszoner. Fler utredningar om bland annat straffhöjningar är på gång.

– Under mandatperioden kommer de generella straffnivåerna höjas påtagligt, inte minst genom avskaffad mängdrabatt och skärpta straff för återfall i brott, säger Strömmer i sitt tal.