S-veteraner tycker till om Reformisterna

Text: Janne Sundling och Kristoffer Törnmalm

Bild: TT

Förre S-ledaren och statsministern Göran Persson om Reformisternas förslag om ett nytt pensionssystem:

– Lösningen är inte särskilt praktisk, med en jättehöjning i botten av systemet. Vi måste ha ett pensionssystem också i framtiden där de som har arbetat ett helt liv får ut något i pension som skiljer sig från de som inte har arbetat.

– Jag talar om att man just därför behöver höja pensionerna rakt igenom. Nu har man kommit så långt med att höja i botten med olika metoder att det snart är så att den som har jobbat i 40 år i en låginkomstverksamhet, ett traditionellt LO-jobb på landsbygden, har lägre pension än de som har garantipension med maximalt bostadstillägg, säger Göran Persson.

Lennart Weiss, som var ordförande i S-gruppen »En ny social bostadspolitik«, till vardags på byggbolaget Veidekke, om Reformisternas förslag om ett statligt byggbolag:

– Argumentet brukar vara bristen på konkurrens. Men det finns för många, inte för få byggbolag. Den här branschens problem är att den fortfarande är mer av en hantverkspräglad verksamhet snarare än en industri.

– För att byggindustrin ska bli en industri på riktigt behöver branschen konsolideras, produktionen i allt väsentligt flyttas från projektplatsen in i fabriker. Den måste industrialiseras, digitaliseras och få effektiva system för logistik. Branschens problem är bristen på kompetens. Det löser man inte med fler byggbolag utan genom att göra branschen mer attraktiv. Nu går man delvis den andra vägen genom att bjuda in skurkföretag från det forna Östeuropa, säger Lennart Weiss.

Exministern Margareta Winberg om Reformisterna som initiativ:

– Jag tycker att det är ett välkommet inslag i mitt parti därför att vi behöver en idépolitisk debatt. Det har jag saknat länge och det verkar de kunna stå för.

– Just nu är partiet i regering i en svår situation med Liberalerna och Centerpartiet, så under den här mandatperioden går det inte att förändra partiet så mycket. Men det är viktigt att skilja partiet från regeringen. Vi har ofta blandat ihop stat och parti, eftersom vi har varit så stora och därmed starka, men det är viktigt att göra åtskillnad när man sitter i en regering så uppstyrd av borgerliga värderingar.

Tänker du själv gå med i Reformisterna?

– Jag har funderat på det men inte gjort det.

Läs mer:

Erik Fichtelius: En gammal stridsfråga är tillbaka

Göran Persson: »Många förslag väldigt ogenomtänkta«

Reformisterna: »S har blivit visionslöst«

Johan Hakelius: Go vänster, young man