Så baxas FRA igenom

Text: Torbjörn Nilsson

Bild: Scanpix

Vad händer med FRA-lagen nu? tillfrågades några kunskapare i kanslihuset åter från semestern.

– Vi väntar länge och klämmer in tilläggspropositionen i riksdagen precis före juluppehållet, sa källa ett.

– Inte en chans, det vore det dummaste vi kunde hitta på, sa källa två.

Så vad händer nu? Hur ser strategin ut?

Utgångsläget är enkelt: lagen om signalspaning är klubbad av landets högsta instans och ska träda i kraft den 1 januari nästa år. Senast då måste regeringen ha levererat ett antal tilläggsförslag och riksdagen ha accepterat dem.

Tilläggen ska skydda den personliga integriteten. De kastades in för att rädda den dramatiska voteringen i riksdagen i juni. Redan då hävdade kritiker att de skulle bli tandlösa, och den åsikten har fått allt starkare stöd under sommaren.

Försvarsminister [[Sten_Tolgfors|Sten Tolgfors]] håller på att ta fram tillägg, men frågan är om de kommer räcka för att lugna opinionen.

För [[Fredrik_Reinfeldt|Fredrik Reinfeldt]] har FRA-lagen alltmer blivit vad tsunamihanteringen var för [[Göran_Persson|Göran Persson]]. Ett ärende som ifrågasätter förmågan att regera och som så länge det vevas förlamar just den förmågan. Skillnaden är att moderatledaren får sin kris samtidigt som ekonomin dalar.

Det finns naturligtvis någon slags plan för att rida ut stormen.

För en vecka sedan lanserade centerpartiet förslaget att till en början inte signalspana på svensk trafik. Någon garanti för att det tekniskt går att sortera bort den e-posttrafiken kunde expertisen inte ge.

Men Sten Tolgfors välkomnade inspelet och sa att han skulle titta närmare på det. Välregisserat.

Under de närmaste veckorna kommer regeringen via olika alliansföreträdare att blåsa upp liknande testballonger för att känna av opinionen. Hur långt måste man backa för att klara upp oredan?

Men den planen kan misslyckas. FRA-kritikerna kräver ju att lagen inte alls träder i kraft. Det är här det tekniska politiska finliret kommer in.

Riksdagsledamöter har bara begränsad rätt att ta ut svängarna i de motioner som kan läggas till tilläggspropositionen. Men genom allmänna motioner från oppositionen eller borgerliga FRA-kritiker kan frågan om lagen i sin helhet komma att ställas på sin spets innan tilläggspropositionen behandlas.

Oavsett när frågan hettar till på riktigt igen kommer regeringen få åbäka sig en hel del för att baxa igenom signalspaningen.
Såväl regering som opposition har talat vackert om öppenhet i processen, men utan att visa att de förstår vad kritikerna i bloggosfären menar med öppenhet. Det är människor som tycker att offentliga videosändningar från slutna styrelserum är en själv­klarhet.

De kraven kommer inga politiker kunna leva upp till. Och därefter: svekdebatt.

Tidigare texter om FRA:

Hårdare piska i partierna publicerad 19 juni, 2008

I årets mest brännande fråga har politikernas två lojaliteter frontalkrockat – partiet och väljarna. En situation som kommer att bli allt vanligare.

Lagförslag öppnar för övervakning publicerad 13 juni, 2008

Nästa vecka fattar riksdagen beslut om nya möjligheter för staten att övervaka folket. Förslaget ger också Säpo möjlighet att, bakvägen, få ta del av informationen.