Så ser »Våpen« ut

Text:

Bild: Naina Helén Jåma/TT

Nu är »Våpen«, regeringens ekonomiska vårproposition bara ett genrep på vad som kommer i arbetet med den mer definitiva höstbudgeten. Men det är ändå en fingervisning om att regeringens samarbete med C och L klarat det första testet.

– Vi har haft bra och konstruktiva samtal, intygade finansminister Magdalena Andersson i TV4 i morse.

Och Centerpartiet var, säkert med viss rätt, först ut att visa på framgångar i vårbudgeten.

– Ett starkt Centerparti har visat hur vi konkret kan påverka svensk politik till det bättre. Det är jag stolt över. Vi kommer att fortsätta driva regeringen framför oss för att få till de reformer och förändringar som är bäst för hela Sverige, sa Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, i ett pressmeddelande.

Utrymmet för några större satsningar var begränsat från start. Regeringen och samarbetspartierna var låsta av att riksdagen i december antog M-KD-budgeten med skattesänkningar på 20 miljarder kronor.

Men finansminister Magdalena Andersson (S) och regeringen har ändå kramat ut satsningar på 4,5 miljarder kronor i vårbudgeten. Största enskilda satsningen sker genom till två nya miljarder kronor till miljö- och klimatarbetet. Klimatklivet, med klimatåtgärder på lokal nivå, får 750 miljoner kronor i budgeten, Industriklivet, med klimatåtgärder inom industrin, får 100 miljoner kronor.

Vilka S-framgångar fanns det då i budgeten?

– Det handlar bland annat om lärarassistenter och pengar till ny teknik för energiomställningar. Liksom att fri entré på statliga museer återinförs, sa Magdalena Andersson i TV4.

Två saker lär uppmärksammas särskilt i budgeten. Det ena handlar om assistansersättningen genom LSS. Det enda uttalade förstärkning som sker nu är 150 miljoner till stöd för assistans vid andning och sondmatning, där många fall som nekats assistans uppmärksammats.

– Vi behöver göra om lagstiftningen och det är komplicerat. Alla som har rätt till assistans ska få det, sa Magdalena Andersson, men kunde inte svara på om det skulle förverkligas redan i höstbudgeten.

Den andra handlar om att anslaget till polisen nu minskar med 232 miljoner kronor.

– Vi flyttar arbetsuppgifter från polisen till kriminalvården, det handlar transporten av intagna. Då kan poliserna i stället ägna sig åt att jaga bovar, svarade Magdalena Andersson.

Kriminalvården får ytterligare 335 miljoner i budgeten och tar över hela transporttjänsten. Men en tredjedel, 105 miljoner, går till att täcka de ökade kostnaderna för överfulla häkten och anstalter.

Något besked om Arbetsförmedlingens framtid fanns inte heller i budgeten. Nyligen presenterade Arbetsförmedlingen en planerad nedläggning av 130 kontor i landet. Det enda tillskottet de får i denna budget är 335 miljoner till arbetsmarknadspolitiska program.

På inkomstsidan är den enskilt största intäkten att flygskatten är kvar, vilket ger 785 miljoner.

I vårbudgetens prognoser för de kommande åren är det också värt att notera att regeringen tror att arbetslösheten ökar något de kommande åren, från 6,3 procent till 6,5 procent år 2022. Dagens siffror placerar Sverige strax under genomsnittsnivån i EU på 6,5 procent. Men långt ifrån det mål som Stefan Löfven och S satte upp inför valet 2014 om att Sverige till 2020 skulle ha Europas lägsta arbetslöshet.

Retoriken har nu ändrats till att i stället visa att Sverige toppar Europaligan i sysselsättningsnivå.