Skanskachefer i mutskandal

Text: claes aronsson

De senaste veckorna har före detta högt uppsatta Skanskachefer i Argentina förts bort av polis med handklovar och täckta huvuden.Totalt misstänks 13 personer, som fortfarande arbetar i eller har varit anställda på Skanskas kontor i Buenos Aires, för korruption, skatteflykt eller annan ekonomisk brottslighet. Flera av de utpekade har varit företaget trogna i många år. Bland andra två före detta vd:ar för Skanska Latinamerika, Gustavo Vago och Mario Piantoni.

Bolagets nuvarande vd i regionen, Hernán Morano, hävdar att det handlat om några enskilda individers ohederliga agerande. Men den förklaringen räcker inte.

Muthärvan började nystas upp i december 2005 då den argentinska skattemyndigheten fick ögonen på företaget Infiniti vars enda verksamhet var att utfärda bluffakturor som använts av 130 bolag för att dölja mutor eller skattebrott.

Skanska var ett av dem. Den svenska byggjätten satte i gång en intern utredning, ledd av revisorn Claudio Corizzo, som kom fram till att omkring 17 miljoner pesos (cirka 40 miljoner kronor) hade betalats ut från företaget via bluffakturor.

Infinitis vd samt två av Skanskas före detta anställda medgav att det handlade om mutpengar. Bestickningen ska ha ägt rum i samband med att Skanska byggde ut gasledningar i Argentina 2005. Bolaget lämnade över en begränsad sammanfattning av sin upptäckt till rättsväsendet, sparkade sju chefer som de hittat bevis mot och betalade in ungefär 30 miljoner kronor i extra skatt och straffavgift. Till en början handlade det bara om skattebrott, men i år har en federal domstol satt i gång en parallell utredning om korruption.

Ända fram till mitten av maj framställdes Skanska som ett föredöme för sin samarbetsvilja. Utan företagets öppenhet hade den pågående processen inte kunnat inledas, hette det. Men nu har de två domarna som arbetar med fallet blivit irriterade.

– Det står klart att Skanska har ljugit, säger en källa inom rättsväsendet till Fokus.

Det svenska byggbolaget anses ha undanhållit information som är betydelsefull för att driva fallet framåt. Beslagtagandet av Skanskas revisor Corizzos bärbara dator var en lyckträff. På hårddisken hittades en inspelad intervju som Corizzo gjort i mars 2006 med Javier Azcárate, en av cheferna som fått sparken. Samtalet ger ingen vacker bild av byggjättens verksamhet. Korruptionen framställs som omfattande och sanktionerad på hög nivå. Skanska vill tona ned uppgifterna.

– Det är viktigt att tänka på att det handlar om ett vittnesmål från en person (Azcárate) som vill göra sig fri från en del av skulden, förklarar Hernán Morano.

Men det argumentet biter inte på domarna som hävdar att det som sägs är så intressant att det borde ha lämnats ut tidigare. Så fort ljudfilens innehåll blev känt sparkade president Néstor Kirchner två statliga chefer som var involverade: de på gasmyndigheten Enargas och Nacíon Fideicomisos, som administrerat finansieringen av gasledningen. Misstankarna sträcker sig ända upp till planeringsministern Julio de Vido som är ytterst ansvarig för byggprojektet.

Azcárate berättar i intervjun på datorn detaljerat om hur stor del av mutorna som gått till de avskedade tjänstemännen. Under samtalet kommer det också fram att Skanska betalat ut mutor även i andra stora byggprojekt; ett i Peru och ett i den argentinska provinsen La Pampa. Azcárate redogör för hur Skanska tillsammans med ett annat stort byggföretag, Techint, skickat över mutpengar i väskor i samband med arbetet i La Pampa. Han hävdar också att förre vd:n i Latinamerika, Gustavo Vago, kände till mutorna men inte deltog aktivt i den illegala verksamheten.

Hernán Morano, som tillträdde som ny Latinamerika-vd ungefär samtidigt som skandalen startade, säger att han inte har lyssnat på inspelningen tidigare men att det som sägs nu ska utredas av KPMG för Skanskas räkning.

– Alla projekt som nämns ska genomgå en extern revision, betonar Morano.

Mutskandalen får extra mycket publicitet eftersom den blivit ett slagträ i valdebatten. Tidigare var det tänkt att förhören med de korruptionsmisstänkta skulle påbörjas först efter det argentinska presidentvalet i oktober. Men informationen från revisorns dator är så het att korruptionsdomaren Guillermo Montenegro beslutat att inleda förhören inom kort.

En annan nyhet är att Corizzo nu misstänks för både mened och mutbrott. Revisorn, som tidigare har beskrivits som en hjälte av Skanskas ledning för att ha avslöjat mutskandalen, framstår i den bandade intervjun i ett helt annat ljus. Bland annat säger han att den andre domaren, Javier Lopez Biscayart, nog ska kunna gå att bearbeta. Corizzo, som fortfarande är anställd av Skanska, uppmanar dessutom Azcárate att radera information från sin dator.

– Jag tror att Corizzo har använt sig av taktik för att få Azcárate att tala, säger Morano som fortsätter att stötta sin revisor.

Även svenska myndigheter har fått upp ögonen för Skanskafallet. Överåklagaren för korruptionsbrott Christer van der Kwast tittar nu på fallet och kommer snart att ta beslut om huruvuda han ska gå vidare i Sverige.

Ingen av de chefer som misstänks för mutbrott är svensk. Däremot sitter Thomas Alm – vice vd i koncernen – i styrelsen för Skanska Latinamerika. Han är dessutom Latinamerikaansvarig i ledningsgruppen. Alm blev informerad om att ungefär 40 miljoner kronor betalats ut i bluffakturor från företaget i samband med byggandet av gasledningarna, men sägs inte ha känt till andra ohederligheter som Corizzo dök på i sin utredning. Chocken var tillräckligt stor över bluffakturornas omfattning, vilket gjorde att Alm inte hade någon anledning att tro att det fanns mer att gräva i, är huvudkontorets förklaring.

Domarna utesluter inte att Alm kommer att kallas in till förhör framöver under den segdragna processen. Utredningar av det här slaget varar ofta i flera år, men leder sällan till någon dom. Bara en enda gång har en statlig tjänsteman fällts för korruptionsbrott i Argentina.