Svep: Dyrare flygpriser väntas

Text:

Bild: TT

Flygbränsleutredningen presenterades och överlämnades klockan 10.00 till miljöminister Isabella Lövin, rapporterar Ekot, som sänder direkt.

Mer grönt i bränsletanken är budskapet i den nya utredningen av flygtrafiken. Men svensk produktion av biodrivmedel väntas inte få något stöd.

De flesta av utredarens slutsatser är kända. Huvudförslaget är en så kallad reduktionsplikt, som i praktiken innebär högre krav på inblandning av biodrivmedel i flygbränslet. 

Redan om två år föreslås plikten införas och då med krav på en procent biodrivmedel. Kravet är progressivt och motsvarar år 2030 en inblandning på 30 procent. Som en följd väntas biljettpriserna öka. I samband med att kraven införs beräknas en enkel inrikesresa bli tre kronor dyrare, medan en resa med destination utanför Europa får ett påslag på 19 kronor.

Plikten ska få marknaden för biodrivmedel att växa, är tanken. Idag utgör förnybart bränsle mindre än en procent av marknaden. Frågan hänskjuts till Energimyndigheten, som uppmanas att inleda en ny utredning.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) skriver i en kommentar att biodrivmedel är viktigt för att åtminstone halvera utsläppen det kommande decenniet och att olika styrmedel behövs för att nå dit.

Nordea slussade vidare suspekta miljarder

En stor dataläcka visar att hundratals miljoner euro från suspekta källor har slussats via Nordea, rapporterar finska Yle. Det statliga finska mediebolaget kommer att i ett program om penningtvätt på måndagskvällen visa hur de har tagit del av dokument som visar hur europeiska banker är kopplade till ”den enorma penningtvättsmaskinen som ursprungligen är rysk”.

Nordeas vd Casper von Koskull kommer att intervjuas i Yles "A-studion" senare i kväll.

Halvering av antalet Arbetsförmedlingskontor

Mer än hälften av Arbetsförmedlingens kontor runt om i landet kan komma att läggas ned som en följd av de stora neddragningarna inom myndigheten, enligt uppgifter till Ekot.

Ännu har inget beslut fattats om hur många kontor som ska läggas ned, men enligt uppgifterna  är förslaget från myndighetsledningen en minskning som skulle innebära ungefär en halvering av antalet kontor.

I dag har Arbetsförmedlingen 242 kontor runt om i Sverige.

Orsaken till de stora neddragningarna på Arbetsförmedlingen är både det kraftigt minskade anslaget till myndigheten som en riksdagsmajoritet beslutade om i och med budgetomröstningen i december. Fyrpartiuppgörelsen mellan S, MP, C och L innebär att arbetsförmedlandet senast år 2021 ska läggas över på externa aktörer, vilket ledningen för Arbetsförmedlingen tolkat som att myndigheten ska krympa rejält. 

 

Debatter 

Flera av skolmyndigheterna bidrar till utvecklingen och upprätthållandet av en kränkthetskultur i skolorna, skriver Isak Skogstad och Hamid Zafar på DN Debatt.

Karin Heri, avdelningsansvarig Karriärakademin, Malmö FF, och nationell samordnare för sysselsättning på Svensk Elitfotboll, skriver på SvD Debatt att kommuner behöver hjälp för att för att få människor i jobb. Heri tipsar om nya förslag som de tycker borde prövas på nationell nivå. 

Dagens Industris debattsida hävdar Svenskt Näringslivs Johan Falk och Lydia Ondrasek att rättssäkerheten i skattelagstiftningen bör stärkas.