Sverige i vapentoppen

Text: Lisa Bergman

Efter skotten i Virginia i förra veckan hördes en kör av indignerade röster här i Sverige fördöma de liberala vapenlagarna och den utbredda vapenkulturen. I USA går det två vapen på tre invånare.

Mindre känt är att också Sverige ligger högt upp på listan över världens vapentätaste länder. Nära två miljoner registrerade skjutvapen finns i de svenska hushållen.

– Sverige lär vara det femte vapentätaste landet i världen i förhållande till folkmängden – efter USA, Yemen, Finland och Kanada, säger Carina Vangstad, vapenansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Den stora vapenmängden har i stor utsträckning sin förklaring i Sveriges stolta jakttraditioner. Fyra av fem vapen är någon sorts jaktgevär. Nästan en miljon kulgevär, 720 000 hagelgevär och 120 000 kombinationsgevär. Men i statistiken ryms också 140 000 enhandsvapen, alltså revolvrar och pistoler, och ett par tusen automatvapen. De här vapnen ägs i huvudsak av personer som är aktiva i skytteföreningar och tävlar i skytte.

– Det är bekymmersamt att det finns så många enhandsvapen i Sverige, säger chefen för Rikspolisstyrelsens polisrättssektion Lars Tonneman och förklarar att dessa kräver extra sträng tillsyn eftersom de är stöldbegärliga och attraktiva för våldsbrottslingar som vill kunna dölja ett vapen när brott ska begås.

Att det finns så mycket vapen av olika sorter i Sverige innebär att kraven på tillstånd, tillsyn och förvaring ska vara hårda, anser Lars Tonneman.

Han beklagar att polisens restriktiva hållning ibland stöter på patrull hos andra myndigheter. Inte så sällan händer det att domstolar överprövar polisens stränga bedömningar om vem som kan få licens. Och senast var det regeringen som gav polisen bakläxa för sina stränga krav på vapenförvaring hos skytteföreningar och vapenhandlare.

Lars Tonneman tycker att polisens föreskrifter har utformats på det sätt som är nödvändigt för att försäkra att vapen förvaras säkert – men nu har man alltså fått i uppdrag att se över bestämmelserna.

– Nja, det här uppdraget är inte så angenämt, säger han.

Justitieminister Beatrice Asks politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson förklarar att bakgrunden till uppdraget är ett stort antal överklaganden från skytteföreningar som inte varit nöjda med polisens stränga bedömningar.

– Vi tycker att dagens föreskrifter fått orimliga följder för seriösa aktörer och vill att polisens föreskrifter ska vara mer ändamålsenliga. De kan ändå ge utrymme för viss flexibilitet, förklarar hon.

Skälet till en sträng reglering för vapenhantering är förstås att förekomsten av vapen alltid medför en risk att vapnen stjäls och övergår till att bli illegala vapen. I dag kan polisen inte uppskatta hur många illegala vapen det finns i Sverige men vissa faktorer ger indikationer om utvecklingen. Antalet stulna eller förkomna vapen varje år ligger på runt 2 000, och det är återigen jaktvapen som står för huvuddelen. Samtidigt ligger antalet beslagtagna vapen runt 1 400, men då är över hälften pistoler eller revolvrar.

– Det är en källa till oro. Antalet beslagtagna enhandsvapen motsvaras inte alls av antalet stulna eller förkomna, vilket talar för en illegal införsel till landet, säger en av de ansvariga på Rikskriminalen.

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Håkan Juholt har sedan länge engagerat sig i vapenfrågor och belönades förra året med ett internationellt pris för sin kamp mot lätta vapen. Han vill slå vakt om jakträtten men oroas av att en gammal tradition kolliderar med nya attityder och ett växande inflöde av illegala vapen. Han vill inte uppskatta hur många de illegala vapnen är, men han tror att det rör sig om hundratusentals.

– Men det stora problemet är att attityderna till illegala vapen förändrats snabbt. I restaurang- och hotellvärlden är det numera inte ovanligt med skjutvapen. Vi går mot en amerikanisering. Om vi accepterar ett stort inflöde av illegala vapen har vi förlorat det här slaget.

Håkan Juholt befann sig av en händelse i Virginia när Seung-Hui Cho löpte amok på universitetet Virginia Tech och sköt ihjäl 33 personer på campus. Han samtalade med en rad politiker och häpnade över deras reaktioner på massakern.

– Av alla jag talade med var det bara en som kritiserade den amerikanska lagstiftningen. I USA är det en rättighet att bära vapen – det får det aldrig bli i Sverige.