Tusentals kopplas till extremism

Text:

Bild: Johan Nilsson/TT

Forskare vid institutet för Framtidsstudier (IFF) har i en unik kartläggning studerat personer med kopplingar till bland annat våldsbejakande extremism, kriminella gäng och fotbollshuliganism. I rapporten framkommer det att 92 procent är män, två tredjedelar är födda i Sverige men att majoriteten har utländsk härkomst, rapporterar SVT Nyheter.

Totalt rör det sig om 15 244 personer, vilket är 4,5 procent av alla som finns i polisens misstankeregister. Datan kommer från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Läs mer:  Brottstycken ur verkligheten (#04-18)

– Vi ser ju också att det är väldigt många av de här, dryga hälften av dem, som kommit i kontakt med olika samhällsaktörer. Det kan vara sjukvården, socialtjänsten, det kan vara polisen, så de har ju funnits i våra system i olika sammanhang, som gör att kanske en ökad kunskap hos olika samhällsaktörer skulle kunna bidra till att man fångar de här individerna. Förhoppningsvis innan de hamnar i de här miljöerna, men också när de ska träda ur, alltså avhopparstöd till exempel, säger sociologen Amir Rostami, en av rapportförfattarna till SVT.

Att det är en hög majoritet invandrare är inte särskilt förvånande, enligt kriminologen Jerzy Sarnecki, som är medförfattare till rapporten.

Läs mer: I kränkta grabbars skottfält (#35-16)

– När vi har forskat kring det här tidigare har vi kommit fram till att huvuddelen av förklaringen till den här differensen mellan invandrare och svenskar beror på att invandrare numer utgör den svenska underklassen. Och det är från de miljöerna unga kriminella rekryteras. Det är den viktigaste faktorn, säger Sarnecki till SVT.

En slutsats i rapporten är att de olika miljöerna samarbetar med varandra. Kruxet är att förstå hur och varför organiseringen sker för att få bukt med problemen.

»Det finns unika drag hos olika organiseringstyper. Men likheterna och överlappningen mellan miljöer medför att det kan finnas synergieffekter i att samordna förebyggande och bekämpande insatser mot dessa miljöer, och att samhällsaktörer med olika uppdrag kan dra lärdomar av forskning och insatser riktade mot de olika miljöerna«, skriver rapportförfattarna i sin sammanfattning av studien.

Läs mer om Organiserad brottslighet 

Veckans Fokus: Brottstycken ur verkligheten (#04-18)

Veckans Fokus: I kränkta grabbars skottfält (#35-16)

Läs rapporten i sin helhet här