Vad är en miljöbil?

Text:

Bild: ANDREAS APELL / SCANPIX

För den miljömedvetne kan bilinköpet skapa ordentligt med huvudbry. En hybridstadsjeep av märket Dodge Journey kan nämligen klassas som miljöbil likväl som den lilla smidiga Fiat Panda. De flesta biltillverkare skyltar med att just deras bil är den bästa för klimatet.

Och miljöbilarna är i ropet just nu. På helgens riksmöte svängde folkpartiet 180 grader och presenterade ett förslag på en ny teknik- och bränsleneutral miljöbilspremie. Om förslaget går igenom kan konsumenterna hämta hem upp till 25 000 kronor om de köper en ny miljöbil.

Men vad är då en miljöbil? De flesta utgår från Vägverkets definition som grundar sig i reglerna för statliga myndigheters upphandling av fordon. Den överensstämmer i princip med regeringens fordonsskatteavdrag i fem år för nyinköp av miljöbil som infördes förra året – bilar som går att köra på alternativa bränslen och de diesel- och bensindrivna som inte släpper ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer. Stadsjeepen kvalar enligt skattelagen in på att få förmånsvärde som tjänstebil eftersom den kan köras på ett annat drivmedel än bensin. Å andra sidan går den inte att köpa privat som miljöbil eftersom den släpper ut för mycket koldioxid när den körs på bensin.

För att öka på förvirringen lite till är det fritt fram för kommunerna att bestämma vad deras kommuninvånare ska få för förmåner för att de väljer att köra miljöbil, och vilka sorters bilar som kvalificerar sig. I Göteborg gäller regeln »en gång miljöbil – alltid miljöbil«. Stockholm har valt att kontinuerligt revidera reglerna till att gälla »dagens definition«. Det innebär till exempel att en parkeringsförmån som gäller i en stad för en bil, inte behöver gälla i en annan.

Det finns helt enkelt ingen enhetlig definition på vad en miljöbil är för någonting. Det skapar förvirring, menar Mikael Höög, som är pressansvarig på Motormännen.

– Det blir väldigt svårt för konsumenten. Det är svårt att veta vad som gäller och det är bedrövligt. Vi tycker att man måste komma till sans och ta ett beslut i den här frågan, säger han.

Ulf Båsjö, som är rättslig expert på Skatteverket, håller med:

– För konsumenterna blir det svårt att veta vad som gäller eftersom begreppet används på så många ställen men ingen vet riktigt vad det innebär.

Den definition som regeringen tog fram tillsammans med Vägverket 2004 om statlig upphandling av miljöbilar har ändrats ett flertal gånger sedan dess och enligt Martin Larsson på miljödepartementet brukar den förändras var tredje till var fjärde år. Trots att det kan verka förvirrande för konsumenter och biltillverkare säger han att det är en nödvändighet för att marknaden ska drivas framåt mot mer miljövänliga produkter.

– Vad som är en miljöbil kommer inte att vara beständigt. Det gäller att informera sig som alltid när man köper en ny vara, säger Martin Larsson.

Vägverkets nationella samordnare för klimatfrågor, Håkan Johansson, anser att miljöbilsdefinitionen borde skärpas ännu mer för att kunna effektiviseras som styrmedel.

– Förra året uppfyllde en tredjedel av de sålda bilarna kraven för att vara miljöklassade. Är det verkligen en bra definition då? Det är kanske lite för lätt att bli miljöklassad och driver inte på marknaden som det ser ut i dag, säger han.

Det kanske folkpartiets förslag kan resultera i. Det är nämligen utformat som en trappa, ju mindre koldioxid bilen släpper ur, ju mer pengar får ägaren. Och maxgränsen ligger på 120 gram per kilometer. Då skulle hybridstadsjeepen hamna helt utanför.