Är trenden bruten för Fingerprint?

Text:

Fingerprint Cards, som tillverkar biometriska sensorer, är mest känt för att vara ett bolag som tilldrar sig oproportionerligt stort intresse från allmänheten. Trots att bolaget bara värderas till cirka 5,8 miljarder kronor hör det emellanåt till en av de mest omsatta aktierna på börsen.

Många aktieägare har också varit med under den långa resa som bolaget gjort. Från att leva på förhoppningar, stiga till skyarna med mångmiljardvärdering till att sedan lika kvickt rasa ner.

Aktieägarna har prövats hårt. De har fått se hur bolaget stått och stampat utan några positiva nyheter.

Men börsen är som alltid framåtblickande, vilket speglats i aktiekursen. Under det senaste året har aktien stiga med 200 procent. Aktien är dock forfarande nere med 80 procent på de senaste tre åren.

Igår, när bolaget släpptes sin senaste kvartalsrapport, kom dock det första positiva beskedet på flera år. Vilket banade väg för en helt extrem kursrusning – aktien steg 44 procent.

Anledningen till denna glädjeyttring var att bolaget för första gången sedan 2016 uppvisade positiva siffror i form av ökande intäkter och orderingång, förbättrad bruttomarginal och kassaflöde. Rörelseförlusten är borta. Liksom många andra exportföretag har Fingerprint dragit nytta av den svaga kronan, vilket bidragit till tillväxten.

Siffrorna var ett glatt besked för de nitiska aktieägare som i många fall beskrivits som aktiehuliganer för sitt fanatiska försvar av bolaget på aktieforum och i sociala medier. För första kvartalet i år var resultatet efter skatt ändå minus 4 miljoner kronor (samma period för ett år sedan minus 148 miljoner kronor).

Vd Christan Fredrikson menar att så snart den nya generationens sensorer kommer in i försäljningsmixen väntas marginalen förbättras och därmed också resultatet. Med andra ord är förhoppningarna goda för att det bli vinst för helåret 2019.

Den betydligt mer relevanta frågan i sammanhanget är om aktien har rätt värdering, särskilt efter kursrusningen. Är den billig eller för dyr nu? Småsparare fortsätter att handla upp aktie och tycker uppenbarligen inte det. Men många analytiker, som lutar sig mot jämförelser med andra börsbolag, anser att den är för dyr. Därmed upplagt för nya besvikelser.

 

Text: