Räcker en värdefast miljard för att blidka tidigare C-kärnan?

Centern mäter det mesta. När de ett valår vill ge bort en skattemiljard, undrar man vad de sett i sina siffror.

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Om man vill veta hur det går i opinionen kan man med fördel titta på Centern. Inget annat parti lägger så mycket pengar och kraft på att mäta och läsa av opinionen, dels därför att Centern har råd, dels därför att partiet tagits över av ett slags politiska nördar; ”pöpar” skulle man kunna kalla dem, på samma sätt som militärt överintresserade personer kallas möpar. De gillar helt enkelt att hitta på målgrupper och pröva slogans i fokusgrupper. De gör utspel och tror sig kunna mäta av resultatet i opinionen omedelbart.

När Centern hittar på något är därför sannolikheten rätt stor att en eller flera mätningar föregått påhittet och att en eller flera kommer att ske i efterhand. Så vad kan partiet ha sett och vad hoppas det se i sina siffror, nu när Centern vill ge en ”nödmiljard till Sveriges bönder”?

En sak som partiets mätansvariga sett är antagligen att den nya trenden att oblygt dela ut riktade bidrag till centrala grupper inom väljarkåren fungerar. Den förryskning av svensk politik som Fokus skrev om i förra veckan, och som bland annat tar sig uttryck i ”elpriskompensationen”, går följaktligen vidare.

Man kan köpa röster och Centern vill inte hamna på efterkälken, nu när sossarna mutat in villaägarna.

En annan och möjligen mer intressant sak, är att Centern uppenbarligen ser ett behov av att ställa sig in i sina traditionella väljargrupper.

En liten repetition av läget: i det senaste riksdagsvalet 2018 var två tredjedelar av dem som röstade på Centern nya för partiet — antingen partibytare eller förstagångsväljare. Det speglas i att partiets väljarbas blivit allt yngre och allt mer dominerad av kvinnor. Centern är i särklass starkast bland mycket unga kvinnor och partiet är ungefär dubbelt så stort bland kvinnor som bland män. Det innebär i sin tur att Centerpartiet har de mest lättrörliga väljarna.

”Att partiet har en låg andel trogna väljare, det vill säga väljare som bestämmer sig tidigt och väljer partiet i flera på varandra följande val, förblir det största problemet”, konstaterade partiets analysgrupp i sin valanalys, som i övrigt var en hyllning till strategin att gå från ett traditionstungt och extrempragmatiskt landsbygdsparti till ett principiellt och ideologiskt liberalt parti med sikte på unga, urbana, högutbildade höginkomsttagare.

Den stora tillväxtpotentialen för Centern, konstaterade analysgruppen, finns bland ”utmanare”, ”sökare” och ”vinnarna” på globaliseringen. De ”värdefasta”, som på det stora hela kan likställas med Centerns tidigare kärna på landsbygden, nämns visserligen också som en viktig grupp, men det på ett påtagligt passivt sätt: Analysgruppen ”ser inga skäl att anta” att Centern inte även kan ”behålla eller växa i gruppen ’värdefasta’”. Men den gruppen kommer inte att växa i befolkningen på det sätt som Centern tror att ”utmanare”, ”sökare” och ”vinnare” kommer att göra.

Det är mer av artighet än något annat som de ”värdefasta” inte kallas för det som de beskrivs som: ”Förlorare”.

En miljard till bönderna, alltså. Moderna bönder kan vara nog så sökande och utmanande. De kan vara unga kvinnor. Men man får nog ändå tänka sig att de i allmänhet ligger närmare gruppen ”värdefasta”. Bönderna är, under alla omständigheter, Centerns gamla kärntrupp, på den tiden partiet var ett kohandlande landsbygdsparti. Just de väljare som analysgruppen hoppas och tror ska stanna kvar i partiet, trots att Centern mest intresserar sig för de unga och urbana.

Kan något ha hänt på den fronten?

Centerpartiet toppade i opinionen runt 13 procent våren 2017. I valet 2018 blev resultatet 8,6 procent. Sedan dess har det böljat lite fram och tillbaka, men det senaste halvåret har stödet sjunkit från kring 9 procent till kring 7 procent.

Kan det möjligen vara så att det Centerpartiet ser i sina mätningar inte i första hand är att de nya, lättrörliga väljarna rör på sig, utan snarare att deras trogna, ”värdefasta” väljare tröttnat på att vara förlorare? Att de börjar känna sig bortglömda bland alla ”utmanare”, ”sökare” och ”vinnare”? En aktuell undersökning från Land Lantbruk tyder på det: sedan 2014 har Centern tappat tolv procentenheter bland lantbrukarna. Sverigedemokraterna är nu största parti i gruppen.

Räcker det med en miljard för att köpa tillbaka de "värdefasta"? Centern kommer snart att ha mätt och kollat saken.

***

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT