Den som söker klarhet vänder blickarna mot Estland

Myndigheternas ansträngningar att under så lång tid undanhålla sanningen om Estonia skildras bra i TV4:s dramaserie Estonia. Svt däremot gör ett magplask.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Det är i Estland som det intressanta händer.

En sommarmorgon klockan fem den 14 augusti, benade Ekots reporter Erik Ridderstolpe, intervjuad av Karl Kadhammar, ut vad som hänt med anledning av att en ny Estonia­utredning är i gång. 

Ridderstolpe är en av få ännu verksamma journalister som rapporterade om färjekatastrofen från det ögonblick dåvarande statsminister Carl Bildt på en avskedsmiddag med sin regering fick höra vad som hade hänt. Det följdes av löften från såväl Bildt som tillträdande statsminister Ingvar Carlsson om att göra allt. Bärga fartyg. Plocka upp döda från havets botten. Bringa klarhet.

Detta är en argumenterande text. Alla åsikter är skribentens egna.

Löftena visade sig giltiga till dess att Sjöfartsverkets dåvarande chefsjurist Johan Fransson klev in i handlingen. Med beskedet: ingen bärgning av fartyg eller kroppar. Ingen polisutredning. I stället gravfrid, dykförbud och en gemensam haveriutredning för de tre inblandade länderna. 

I vilken alla, berättade Ridderstolpe, vakade på varandra. Ingen ville dra på sig skuld. Inget ansvar utkrävdes. Ridderstolpe påminde i Ekot-intervjun om misstron detta födde. Trots vissa svar som utredningen kunde ge. Som att livräddningsutrustningen var för gammal. Att säkerhetsskott saknades på fartyget för att hindra vatten från att strömma in.  Men varför sjönk hon så fort?

Dykförbudet innebar att locket för undersökningar var stängt.

Pusselbitar kom från andra platser än havets botten. Civila fordon på passagerarfärjan Estonia transporterade militärt materiel från Baltikum till Sverige, avslöjade Uppdrag granskning 2004. Lasten skulle inte visiteras. Det var order från "högsta ort". Försvarsmakten bekräftade i december 2022. 

– Jag tycker det är en jättenyhet, svenska försvaret erkände att man forslat rysk elektronik, sa Ridderstolpe i Ekot-intervjun. Som man dock bara kunde höra i etern om man var vaken just det klockslaget den tidiga augustimorgonen. 

Chalmers kom år 2007 efter granskningar fram till att man inte kunde utesluta en explosion på Estonia under sista resan. Gravfriden hindrade att det undersöktes.

Henrik Evertsson och Linus Andersson bordade en tysk båt och halade ner en kamera till vraket. Två hål i skrovet. Estland drog i gång en ny utredning. Nya slutsatser är redan offentliggjorda. Bland annat att Estonia inte var sjövärdig och inte skulle fått gå ut på havet.

Den gamla haveriutredningen är alltså inte längre giltig. I somras lyfte kranar upp bog­rampen. Det var symboliskt. 

Myndigheternas ansträngningar att under så lång tid undanhålla sanningen om Estonia skildras bra i TV4:s dramaserie Estonia. 

Samtidigt går, påpekar bland andra Ruben Agnarson i Världen i dag, Svt, med sin Estonia och myterna i Vetenskapens värld, en annan väg. Gör en propagandafilm för myndigheterna och haverirapporten. När kritiker påpekar detta svarar en av Svt-filmens upphovsmän, Linus Brohult i DN Kultur att "faktum är att de utredningar som gjorts om katastrofen tydligt pekar ut vad som faktiskt hände under olycksnatten." Och att den som hävdar motsatsen ägnar sig åt "konspirationsteorier". 

Filters chefredaktör Mattias Göransson twittrar när han ser TV4-serien. "Militärt smuggelgods, en svart låda som mystiskt inaktiveras och en svensk inspektör som underkänner färjan före avfärd. Vad sysslar Estonias seriemakare med?"

Att Göransson och Brohult klamrar sig fast i feb­riga alternativa faktauniversum är ett problem som bara är deras eget. Den som söker klarhet vänder blickarna mot Estland. Och hoppas att Ekot ger bättre sändningstider till Erik Ridderstolpe.

***

Text:

Toppbild: TT