Man vill ju inte vara en olyckskorp, men…

Tidöavtalet innehåller flera hundra åtgärdspunkter. Men hur många kommer egentligen den nya regeringen kunna genomföra?

Text:

Toppbild: Christine Olsson / TT

Toppbild: Christine Olsson / TT

I helgen läste jag Tidöavtalet. Det är ambitiöst. Mer än 300 åtgärdspunkter och underpunkter fick jag det till, varav över hälften inom områdena migration/integration och kriminalitet. Om alla vackra ord omsätts i praktisk handling finns nog förutsättningar för den nya regeringen att göra ett avtryck. Men gör de det? Omsätts, alltså. 

Till att börja med är många av punkterna rätt löskokta. Mycket ska "övervägas". Annat "ses över". Här blir det svårt att döma om regeringen levererar eller inte. Den kan ju "överväga" något och sedan landa i att status quo är bäst. Annat verkar samarbetspartierna mer eller mindre hoppas att det löser sig: 

"Ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal bör förenklas och underlättas" är ett typiskt exempel. Bör.

Under de mer konkreta punkterna – också dessa legio – blir frågan snarare om allt hinner utredas, implementeras och få genomslag under mandatperioden. Inte minst inom skola, kriminalitet och energi där ledtiderna är långa, ofta decennier. En tidigare alliansminister sa nyligen till mig att alla stora reformer måste initieras inom sex månader från maktskiftet om de ska märkas i tid till nästa val. (De ska givetvis sjösättas ändå om de är bra, men de kanske inte leder till omval.)

Så har vi de politiska realiteterna. SD är inte med i regeringen och har frihet att ställa till problem på områden som inte reglerades på Tidö. Och Liberalerna startade inbördeskrig redan innan bläcket hade torkat. Samarbetet dör om enskilda riksdagsledamöter nu tänker välja själva vilka propositioner de vill stödja eller inte.

Slutligen kommer ekonomin att sätta snäva ramar för reformutrymmet under överskådlig tid. Sverige går in i lågkonjunktur nästa år och arbetslösheten ökar. När elkunderna, rättsväsendet och försvaret har fått sitt kommer det inte att finnas mycket kvar till stora satsningar inom exempelvis vård och skola. I synnerhet inte om skatterna också ska sänkas som diskuteras i avtalet.

Men man vill ju inte vara en olyckskorp  … Därför önskar Fokus den nya regeringen all lycka till med att lösa landets problem! Den lär behöva det. 

Text:

Toppbild: Christine Olsson / TT