Politikerna borde erbjudas LSD-terapi

Den mänskliga hjärnans olika sidor har olika uppgifter. Tänk om politikerna kunde använda båda hjärnhalvorna.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Hur går det till när vi tänker? Jag tillhör dem som vinnlägger mig om att försöka tänka så rationellt som möjligt. Jag har inte mycket till övers för beslut som enbart grundar sig på känslor. Aron Flams motto ”Dina känslor sårar mina tankar” sammanfattar väl hur jag förhåller mig till beslut kring viktiga frågor i samhället.

Trots det blir jag tämligen ofta i dagens debatt väldigt emotionellt tagen – tvärtemot min egen grundläggande inre övertygelse om hur saker bör gå till. När jag ser hur vår statsminister sitter och skyller sina egna fel på oppositionen, utan att en enda journalist ställer sig frågande kring hur hon resonerar, blir jag – alldeles för – förbannad.

När jag ser Morgan Johansson anamma alla de förslag som han tidigare kallat rasistiska, i kampen för att ”knäcka gängen”, utan att någon annan än Anders Holmberg faktiskt ifrågasätter hans hyckleri, blir jag uppgiven.

När jag ser Märta Stenevi rasa över att Sverige eldar upp olja mitt i augusti, utan att hon får stå till svars av en enig uppretad journalistkår kring det faktum att orsaken till de höga elpriserna och eldandet av fossila bränslen, beror på hennes egen förda politik, så blir jag trött och tagen.

När jag ser att de oduglingar som på område efter område skapat det fullkomliga kaos vi alla ställts inför de senaste åren rycker ifrån i opinionsundersökningar inför valet genom att muta befolkningen med elbidrag och lögner om ”Putinpriser”, blir jag helt enkelt på dåligt humör. Min hjärna tappar förmågan att kyligt analysera.  

Den mänskliga hjärnans olika sidor har delvis olika uppgifter. Mycket förenklat brukar man mena att vänster halva står för rationalitet och höger för mer emotionellt tänkande. Mellan dessa sidor går hjärnbalken. Kanske beror opinionsundersökningarnas resultat på att många röstar emotionellt med framför allt sin högerhjärna? Vänstern ”känns god” oavsett att de har klantat till allt och då känns det bra i magen att ge dem chans på chans. Så borde det vara. Hur kan man annars förklara att anhängare till Stalin och Mao – de största massmördarna i historien – inte offentligt likställs med nynazister utan deltar i lekprogram på teve?

Det oförenliga mötet mellan de båda hjärnhalvorna tycks mig närmast vara ett olösligt problem. Men kanske finns det en lösning i alla fall? På senare år har forskningen om psykedelika tagit fart över hela västvärlden. Även på Karolinska har man nu forskningsprojekt om psilocybinsvamp för att undersöka dess terapeutiska effekter på bland annat depression. Det mest intressanta med hallucinogener är att de tycks kunna omstrukturera förhållandet mellan emotionellt och rationellt tänkande. Traditionellt sett används hallucinogener – återigen gravt förenklat – för att sammanfoga vänster och höger hjärnhalvas olika sätt att tänka, möjligen via en förbättrad hjärnbalksfunktion. Rationellt ”vänster hjärnhalvestyrda” människor får mer kontakt med sina känslor som är styrda från högersidan. 

Tänk er Magdalena Andersson och Morgan Johansson i djurhudar i skogen när de leder någon shamanistisk svampritual.

Jag har för dålig kännedom om den processen för att veta om människor som enbart styrs av känslor också kan tänkas få kontakt med sitt logiska jag efter en tripp. Men implikationerna om så är fallet är enorma. Tänk er en politikerterapi på syra. Visst vore det fantastiskt om alla dessa godhetssignalerande samhällsförstörare, som styrt vår politik och vår media de senaste decennierna, kunde ta sig en LSD-tripp som gjorde att hjärnbalken även lät deras vänstra hjärnhalva vakna till liv. I en sådan värld skulle de sannolikt avgå självmant när de förnuftsmässigt inser allt elände de ställt till med, samtidigt som deras högra hjärnhalva väcker deras slumrande empati och får dem att sluta ljuga.

Fast sannolikt fungerar det inte så. Istället kanske en sådan terapi skulle få dem alla att hippifieras så till den milda grad att de skulle värdera emotioner så mycket högre än logik att de valde att avgå av rent spirituella skäl. Tänk er Magdalena Andersson och Morgan Johansson i djurhudar i skogen när de leder någon shamanistisk svampritual. Det är i alla fall en syn som jag gärna skulle vilja se. Och fatta hur mycket bättre för Sverige det skulle varit om den fantasin blev verklighet.

***

Text:

Toppbild: TT