Bakom Blackwater

Text: Erik Arnér

Bild: Scanpix

Han beskrivs som en hårding, som attraheras av fara. Snart 39-årige Erik D Prince grundade 1997 det kontroversiella så kallade säkerhetsföretaget Blackwater. Bolaget, som även tillverkar vapen, blev världskänt när några av de anställda, med uppdraget att skydda amerikanska diplomater, den 16 september förra året sköt ihjäl 17 civila irakier i Bagdad. Som ägare till och högste chef för Blackwater fick Prince några veckor senare i kongressen i Washington förklara dödsskjutningarna, vilket han bland annat gjorde med orden »Vi har 1 000 man ute på fältet. Människor begår misstag, de gör dumma saker ibland.«

Men sannolikt kommer ingen att ställas till svars för händelsen. Inget säkerhetsföretag eller enskild anställd som anklagats för brott mot irakier har hittills åtalats. Federala åklagare har också utan resultat utrett Blackwater efter anklagelser om vapensmuggling.

Och Blackwater fortsätter att verka i Irak; enligt officiella källor i amerikanska medier debiterar bolaget den amerikanska regeringen runt tre miljarder kronor per år. Enligt New York Times står den republikanska regeringen för 90 procent av Blackwaters intäkter. Samtidigt har Prince och hans familj goda kontakter med det republikanska partiet. Familjen är sedan många år stora bidragsgivare, och Eriks syster Betsy de Vos är ingift i en av USA:s rikaste och mellanvästerns mest inflytelserika republikanska familjer. Tidningen Forbes uppskattar att Betsys svärfar Richard de Vos förmögenhet är värd runt 24 miljarder kronor.

Bland Erik Princes politiska kontakter finns en lång rad kända republikaner, som John McCain, Pat Buchanan och Charles Colson. Colson var Nixons närmaste man, han utpekades som en av de huvudansvariga i Watergate-skandalen och dömdes till fängelse för sin inblandning. Och så förstås George Bush den äldre, under hans presidenttid spenderade Prince sex månader 1990 som praktikant i Vita huset.

Kärnan i familjen Princes starka politiska engagemang är deras traditionella syn på kärnfamiljen, vilket inbegriper ett starkt abortmotstånd och motstånd mot att homosexuella bildar familj. Familjen står nära företrädare för organisationer som »Fokus på familjen« och »Amerikanska värderingar«.

Erik Prince växte tillsammans med två systrar upp i en mycket förmögen, strängt religiös kalvinistisk familj i ett konservativt område, Holland, i Michigan. Till skillnad från de flesta andra unga män i samma privilegierade situation, som går på de bästa universiteten, valde han en militär karriär. Efter highschool sökte han sig först till amerikanska flottans jägarförband Navy Seals som utför så kallade »särskilda operationer«. Ofta hemliga, ibland livsfarliga och inte sällan kontroversiella.

Men Prince fullföljde aldrig utbildningen, utan hoppade av efter tre terminer, det är oklart varför. Till tidningen Newsweek säger han i en av sina sällsynta intervjuer att vissa av skolans regler var »löjliga«, vilket väcker frågan om han diskret, men ändå, blev relegerad. Vissa källor uppger att han inte tyckte den var »tuff« nog. Men det kan lika gärna vara något annat, som familjeskäl, som ligger bakom den oavslutade utbildningen.

I stället åkte Prince hem till Michigan och tog sin examen vid det lilla lokala colleget Hillsdale. Där tjänstgjorde han samtidigt som frivillig brandman, vilket bland annat innebar att han vintertid dök efter snöskotrar och bilar som gått igenom isen.

Efter examen inledde han 1992 en karriär i den amerikanska flottan, och skickades som officer till bland annat Haiti, Mellanöstern och Balkan.

Samma år konverterade han till katolicismen. När fadern dog tre år senare hoppade han dock av militären, sålde familjens miljardföretag, flyttade till Virginia Beach och startade Blackwater. Han gifte sig och fick två barn, men hans fru Joan Nicole fick redan med första barnet cancer. Hon valde ändå att föda, trots att läkare enligt anonyma källor i Newsweek varnade henne för att sjukdomen skulle förvärras om hon inte gjorde abort. 2003 tog cancern hennes liv. Året därpå gifte Erik Prince om sig, och han har med sin nya fru fått ytterligare fyra barn.

Blackwater har haft en stark tillväxt efter terrorattacken mot World Trade Center, och framför allt under de fem år som Irakkriget har pågått.

Enligt tidningsuppgifter, som Prince inte bestrider, har bolaget tjänat en miljard dollar sedan attacken. Men efter förra årets skandaler har bolagets pr-konsulter arbetat hårt med att förändra imagen. Bland annat har den tidigare logotypen, en björnram i linsen på ett kikarsikte, modifierats och mjukats upp. Blackwater International är, enligt hemsidan, »ett stöd för säkerhet, fred, frihet och demokrati överallt«. De anställda kallas »globala spänningslösare«, Erik Prince gillar inte när de kallas legosoldater.

Samtidigt jobbar bolaget på att fördjupa sitt samhällsengagemang genom att exempelvis sponsra den lokala idrotten. Vid en fotbollsmatch i San Diego gjorde bolagets fallskärmshoppare i halvtid en dramatisk landning på planen, med rökslingor och de nya företagsflaggorna smattrande i vinden. Det är viktigt att ha en bra image i regionen, för i takt med att Blackwater växer och finner nya marknader, börjar bolaget bli trångbott.

Träningsanläggningen i North Carolina räcker inte till. Så nu vill Prince bygga nytt i södra Kalifornien alldeles intill den lilla staden Potrero, någon mil norr om den mexikanska gränsen.

Det rör sig om en stor anläggning med skjutbanor och helikopterlandningsplatser, och projektet är kontroversiellt bland de boende. De flesta vill inte ha en militäranläggning som granne. Strax före jul avsattes stadens planeringskommitté när det visade sig att den hade sagt ja till Blackwaters planer utan att ha förankrat beslutet bland medborgarna. Den nya kommittén säger nej. Men den är bara rådgivande och kan endast sända signaler till den större och beslutande planeringskommittén i San Diego County, där ärendet nu ligger. Annars får Prince hitta någon annanstans att bygga, och det gör han säkert, med sina goda politiska kontakter.

I takt med att Blackwater växer blir frågorna kring den hemlighetsfulle Prince också fler: vad har han för agenda, kommer han att lägga mer tid på politik och opinionsbildning framöver? Och finns det några ideologiska kopplingar mellan hans livsåskådning och bolagets utbildning av amerikanska soldater som strider i främmande länder?

Han har tidigare använt bibliska referenser i sin marknadsföring av Blackwater. Enligt ett nyhetsbrev för den amerikanska försvarsindustrin har Prince beskrivit varför hans privata trupper utgör ett bättre och mer effektivt skydd än internationella hjälporganisationer och den amerikanska armén i en farlig omgivning så här: »Alla bär vapen, precis som Jeremiah när han återuppbyggde templet i Israel, med svärdet i ena handen och en spade i den andra.«

Författaren till boken »Licensed to Kill« drar paralleller mellan Erik Prince och seriefiguren och världsförbättraren Läderlappen (Batman). »Bruce Wayne lever i ett flott hus, och på natten går han till sin batmobil i grottan, det är Erik, jag tror att han är kluven«, skriver Robert Young Pelton.

Nu kommer även en bok om Blackwater på svenska, den amerikanska journalisten Jeremy Scahills »Blackwater, världens mäktigaste privatarmé«. Och i sommar utkommer Erik Prince med en egen bok om sitt livsverk på det konservativa förlaget Regenry.