Morning call #18: En vision för Sverige

Text:

För 30 år sedan lade Lindbeck-kommissionen fram ett reformpaket för Sverige med 113 konkreta rekommendationer. Paketet skulle lyfta landet ur den djupa bank- och finanskris som rasade då. Rapporten blev startskottet för saneringen av statsfinanserna och vitaliseringen av hela ekonomin.

I dag står Sverige inför helt andra men minst lika stora utmaningar – skolan, klimatet, energin, kriminaliteten, utanförskapet, hushållens belåning och säkerhetsläget är några.

Hur ser en vision för Sverige 2050 ut? Vilka åtgärder skulle en Lindbeck-kommission år 2023 föreslå?