Morning call #23. Suhonen: ”Kina ska inte få köra våra system och vår t-bana”

Behövs en europeisk motsvarighet till IRA för att skydda Europas intressen? Och kommer utfallet i EU-valet göra någon skillnad? 

Text:

Internationell handel har varit en motor för globalt välstånd sedan Berlinmurens fall. Men de senaste åren har nya handelshinder införts och tillväxttakten i kommersen mattats av. Parallellt tappar EU i konkurrenskraft mot USA och Kina. 

Kina kritiseras för att bedriva en obalanserad handelspolitik som främst skyddar landets egna intressen och Joe Bidens Inflation Reduction Act (IRA) ingår i en mer protektionistisk amerikansk handelspolitik som ser ut att bestå.

Hur ska Europa bemöta detta? Bör EU svara med samma mynt? Eller ska vi fortsätta på den inslagna vägen och värna frihandeln? Behövs en europeisk motsvarighet till IRA för att skydda Europas intressen? Och kommer utfallet i EU-valet göra någon skillnad?