Många barn i kläm med S friskoleförslag

Det blir trångt i kommun­husens foajéer om utbild­ningsminister Anna Ek­ström (S) får som hon vill.

Text:

Bild: Pontus Lundahl/TT

Tänk er 263 802 barn som skriker »Ropen skalla – skolbänk åt alla!«. De har gått i förskola eller skola som drivits i bolagsform, vilket Socialdemokraterna vill förbjuda.

I ärlighetens namn vill partiet inte förbjuda bolag, bara vinstuttag. Kanske har Anna Ekström sneglat på den klassiska SSU-motionen som inte ville förbjuda Hemglass – bara tutan.

I aktiebolagslagens tredje kapitel, paragraf 3 sägs: »Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen.«

Det är mycket ovanligt, för själva meningen med föreningen är ju att satsat kapital ska ge avkastning. Ungefär som vi vill att de pengar staten tar från arbetsgivarna till vår pension ska satsas så att de växer. Kapitalism, skulle Marx ha sagt.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke konstaterar kort att S-förslaget är ett förbud mot företag. Då kör det ihop sig för kommunerna, som fick skolan i knät av Göran Persson (S) 1989. I siffror:

Förra skolåret gick 100 954 elever i någon av de 438 privatdrivna gymnasieskolorna, 167 372 elever i fristående grundskola och 107 674 barn i fristående förskola. 376 000 barn vars föräldrar valt bort kommunens skolor.

Av dessa gymnasier drevs 390 som aktiebolag, 13 av föreningar och 35 av stiftelser. Av grundskolorna var 524 aktiebolag, 238 drevs av föreningar och 94 av stiftelser. 1 168 förskolor drevs som aktie- eller handelsbolag, 1 576 av övriga föreningsformer och 15 av fysiska personer. Av de 376 000 elever som valt bort kommunen gick 112 198 i skolor som inte var bolag.

Övriga 263 802 blir kommunens ansvar när Anna Ekström stängt bolagen. Plus lokalerna som kommunen måste ta över.

Eller är det bara ett fett bete till Vänsterpartiet inför budgetomröstningen?