Allergin sprider sig

Text: Lisa Bergman

För ett par år sedan skrev Fokus om svenskarnas hälsa - lite med anledning av ständiga rapporter om vår ohälsa. Slutsatsen blev att den faktiskt är ganska god. Att svenskar är extremt allergiska var en av de föreställningar som visade sig vara felaktig. Artikeln var väldigt överskådlig och därför kunde vi inte fördjupa oss i det faktum att allergier är ett växande problem i tillväxtländer som Indien. Nu ska den saken redas ut ordentligt i en gigantisk studie där man främst ska studera den växande medelklassen i just Indien där allergierna växer i takt med välståndet, konsumtionen av onyttig mat, bristen på fysisk aktivitet och renlighetsiver.