Dags att agera

Text:

Vi fick kanske inte en regelrätt utskällning, men en rejäl uppsträckning var det helt klart. Budskapet var strängt och uppfordrande: »Pressa inte era barn, det gör de själva ändå alldeles för mycket!«

Äldsta dottern hade precis börjat på Södra Latin och ett femtiotal mammor och pappor hade trängt in sig i det snart rätt svettiga klassrummet för ett första föräldramöte. Lisa, mentorn, hade knappt hunnit välkomna oss innan hon utan några inlindande omskrivningar inskärpte budskapet om att inte stressa barnen, inte driva på dem i onödan. Eleverna som lyckats komma in på detta gymnasium var snarare i behov av att få hjälp att dämpa den värsta betygshetsen, att få veta att de duger som de är. De skulle försöka ha lite kul också fram till studenten, underströk mentorn med emfas.

Innan dottern några år senare drog på sig den vita mössan med Södra Latin snirkligt broderat längs med bandet hade en av skolans elever begått självmord. Under förra året hände det igen. Två elever på skolan tog då livet av sig.

Medan det totala antalet självmord har minskat i Sverige över tid ser minskningen inte ut att gälla för gruppen unga människor, de mellan 15 och 24 år. Forskarna vill ännu inte prata om en statistiskt säkerställd ökning av antalet självmord i denna grupp, men konstaterar att den psykiska ohälsan bland unga definitivt har ökat. Framför allt är det gymnasieelever som mår sämre. I Ana Udovics reportage pekar flera experter på vad som kan göras för att vända den dystra trenden.

Om förra veckan var stilla så drog denna i gång med flera uppmärksammade nyheter. Den väntande stora utrensningen i sverigedemokraterna kan leda till att partiet splittras i två delar, skriver Johan Anderberg och Torbjörn Nilsson. Och efter månader av avslöjanden om jakter och privatflyg presenterades två utredningar som tittat närmare på SCA:s agerande. Anders Billing konstaterar att även om det inte verkar ha gjorts några formella fel så är den information som kommit fram viktig på flera sätt.

Trevlig läsning!