Dator vs. människa

Text:

Jag frågade ordförande i Svenska sällskapet för artificiell intelligens, forskaren Fredrik Heintz:

Hur kommer det sig att en dator kan klara en frågesport?

– Man har gjort framsteg inom många områden, till exempel förståelse av naturligt språk och statistisk informationssökning för att hitta texter med relevant information. Datorn lyckas nu analysera text och inse vilka delar som är relevanta för frågan, leverera hypoteser och logiskt resonera kring möjliga svar.

Hur går det till?

– Watson lagrar texter som den söker i. IBM ska offentliggöra vilka vid ett senare tillfälle, men man kombinerar uppslagstexter med semistrukturerad text markerade med taggar som ger viss sökhjälp.

Kommer det kunna tillämpas utanför Jeopardy?

– Ja, det tror jag definitivt, till exempel i callcenters.

Vad är nästa steg?

– Att datorn ska kunna förklara varför den svarade som den gjorde. En intressant aspekt vore att ta hänsyn till realtid och kontext, till exempel realtidsströmmar som Twitter eller vilka frågor som ställs på Google, för att ge relevanta svar. Oavsett hur det går för Watson är det en vinst för AI-forskningen då det ökar allmänhetens intresse för de framsteg som görs.

FOK_datorn
Watson i mitten och hans motståndare Ken Jennings till vänster, och Brad Rutter till höger. Foto: Scanpix