Digital demokratisering den 15 oktober

Text:

Juliagruppen ordnar ett av seminarierna på Fokus konferens "När tekniken förändrar politiken" den 15 oktober. Jag bad Isobel Hadley-Kamptz berätta lite mer om Juliagruppen och hur de tänkt med sitt seminiarium:

Vad är Juliagruppen?

– Juliagruppen är en ideell intresseorganisation för ett öppet och fritt internet. Med det menar vi att internet ska vara allt det som enskilda människor vill göra av det, snarare än något som företag eller regeringar vill bestämma i förväg

"Digital demokratisering" är rubriken på ert seminarium. Vad handlar det om, och varför har ni valt det ämnet?

– Internet har realiserat flera hundra år gamla demokratiska principer. Idéerna om yttrandefrihet och pressfrihet har blivit kött på nätet, när alla människor har den faktiska möjligheten att publicera sig för en masspublik. Det är tydligt i hela världen. Att skapa möjligheter för internetanvändande även i fattigare, mer ofria, länder kan alltså vara det mest kraftfulla sätt vi har att bistå i deras demokratiseringsprocesser. Vi har inte minst sett i konfliktområden på sista tiden, som Iran och Burma, att internet är kanske det enda sättet att kommunicera.

Kan du säga något kort om personerna som ni bjudit in?

– Sebastian Buettrich från den danska organisationen wire.less.dk bygger konkret internet och internettillgång i tredje världen, bl a genom projektet The Rebike. Henrik Pålsson är ansvarig för Ericsson ConsumerLab Asia Pacific och lokal samarbetspartner för projektet Networking@Schools i Kerala, Indien. Genom att erbjuda internettillgång till ett antal skolor som tidigare saknat detta vill man visa på vilka möjligheter som öppnar sig för barn och skolpersonal i utbildningsprocessen.

Vad hoppas du på/förväntar dig av diskussionen?

– E-bistånd har större chanser att faktiskt fungera välstånds- och demokratifrämjande än mycket annat bistånd. Ändå är kunskaperna och diskussionerna om det ännu haltande i Sverige. Vi hoppas genom seminariet kunna bidra till dessa diskussioner och kanske också till framtida handling, med insikter från människor som på olika sätt befinner sig mitt ute i det här spännande nya fältet.