Efter upphovsrätten med Joi Ito

Text: Jonatan Fried

Bild: Mizuka (CC 2.0)

Jag mötte upp Joi och ställde några snabba frågor när han var i Stockholm förra veckan. För lite mer bakgrund om vad Creative Commons är, läs Lisa Bergmans text i veckans Fokus.

Varför gillar du kopiering?

Det finns ett nytt sätt att producera saker. Folk samlas och skapar saker av eget intresse, för att det är värdfullt för dem och för att det har ett värde för affärer. Öppen källkod och öppna nätverk är grundläggande för företag som Ebay, Amazon och Google.

Forskare behöver kunna dela information för att bygga vidare på varandras kunskap. Men det gamla distibutionssättet förutätter en upphovsrätt som gör att information – trots att den är tekniskt möjlig att dela – är juridiskt omöjlig att dela.

Jag är inte emot upphovsrätt, jag är för en hybridmodell. Det handlar bara om vilka delar som är öppna och vilka som är stängda. Precis som att vi har en blandning av öppna vägar och vägtullar.

I innehållslagret finns det massor med ekonomisk och sammhällelig vinning i att dela. Just nu är det många saker som folk vill göra, dela video, dela forskningsresultat och så vidare, som inte går att göra utan att blanda in advokater och skriva avtal.

Kommer öppet innehåll få samma genomslag som öppen källkod?

Marknaden rör sig från passiv konsumtion till interaktion, från content till context. Företagen från den gamla skolan glömmer att det är kul att uttrycka sig och att delta, och att folk är villiga att betala för att få göra det.

Att öppna innehållsindustrin för amatörer ökar arbetsstyrkan, mängden innehåll och konkurrensen. Och det är bra för business, amatörerna utesluter inte proffsen.

Hur ser det ut framöver?

Upphovsrätten är som sand i vaselin. När vi väl kommit bort från alla advokater, stämningar och friktionen de skapar tror jag vi får en mer globala, rörlig och expressiv kultur.

Kidsen i Japan planerar ingenting, de är proaktiva, ständigt uppkopplade och fattar alla beslut efter hand. Jag tror att det är företag som skapar tjänster anpassade till det beteendet som har framtiden för sig.

I debatten är stämningen krigisk. Det verkar inte finnas någon gemensam mark mellan upphovsrättsföretagen och deras kritiker. Men du låter väldigt optimistisk.

Det går framåt, vi har avtal med vissa insamlingsorgan (motsvarande Stim) och en del regeringar har börjat kräva att innehåll de har bekostat ska ges ut under CC-licens. Det kommer vara svårt med Hollywood, för den här utvecklingen underminerar en hel del av vad de gör. Men inom till exempel forskning går det väldigt snabbt.

Idag är det en väldigt politisk diskussion och det bör vara en affärsdiskussion. Det var samma sak när vi startade de första internetoperatörerna. Telefonbolagen hatade oss, alla hatade oss, men i slutändan överlevde de som skapade värde.

De som enbart ägnar sig åt distributionen kommer stå emot, men de som bistår med infrastruktur och innehåll gillar oss mer och mer.