En plågsam långkörare

Text:

Hade T S Eliot hamnat i Sverige när han lämnade Missouri, hade han konstaterat att syrenerna drivs fram ur de döda markerna först i slutet av maj, eller början av juni. Vårens framfart i »Det öde landet« hade fått korrigeras därefter. Men till slut kittlas nu även våra dova rötter av vårregn, för att låna en annan av Eliots snyggare formuleringar.

Våren som politisk metafor bär ofta på besvikelse. Pragvåren är ett exempel. Den arabiska våren ett annat. Det är lite sisådär med det politiska hoppet och pånyttfödelsen våren 2016 också.

Den svenska vårens mest plågsamma långkörare är, utan konkurrens, miljöpartiet. Kanske resulterar de utdragna konvulsionerna till slut i något nytt och skinande vackert, men det är en bit kvar. Maggie Strömberg hjälper oss att förstå vad som egentligen pågår.

Inte heller i Storbritannien är den politiska våren smärtfri, men den bär på frejdig livskraft. När ni läser detta har en ny borgmästare i London blivit vald efter en skoningslös debatt med två huvudkandidater som är varandras motsatser vad gäller bakgrund. Den förre borgmästaren, Boris Johnson, är samtidigt mitt i kampanjen inför folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU den 23 juni. Där är tonläget oförsonligt. Särskilt inom det konservativa partiet, som inte oroas det minsta av interna holmgångar, så länge Labourpartiet leds av den ovalbare Jeremy Corbyn.

Politiska proffs tävlar i att beskriva Brexit/Bremain-omröstningen som en katastrof och följden av oskickligt politiskt handlag. Men är det inte lite märkligt att en rejäl, öppen och bred debatt om ett lands framtid klassas som ett misslyckande?

Mats Holm djupdyker i Storbritanniens förhållande till resten av Europa och återger röster ur en debatt som fått många britter att känna engagemang och entusiasm, snarare än rädsla och avsmak.

Fyra månader och 3 000 spänn kan förändra världen. Åtminstone en del av den. Big Bengt Erlandsson lade just den summan på en Amerikabiljett och just den tiden på att köra runt i USA. Hade han inte gjort det skulle vilda västern-staden High Chaparall i småländska Kulltorp aldrig blivit till. Läs minnesorden över Big Bengt i andra änden av tidningen.