Freud överlever

Text: Martin Ahlquist

Att ha en »shrink« (hjärnskrynklare, fritt översatt) är i det närmaste en självklarhet för en intellektuell höginkomsttagare i USA. Psykodynamisk terapi är en lika effektiv statusmarkör som den blänkande bilen eller den stora båten. Det säger sig självt att det blir dyrt om man ska träffa en högutbildad person minst en gång i veckan under flera år.

I Sverige har det offentliga finansierat  den här mycket kostsamma formen av behandling. Men steg för steg har den monterats ner. Först för vuxna och nu vill Socialstyrelsen inte betala för unga heller. Den vetenskapliga grunden anses för svag, men det är svårt att göra sig fri från tanken att det också handlar om pengar. Den nya, snabba KBT-terapin är bara en bråkdel så dyr som den tidskrävande psykodynamiska terapin.
Frågan är hur omsvängningen kommer att fungera. Vilka blir effekterna för patienterna? I Ann Fernholms reportage får vi följa Saras turer genom den svenska psykiatrin. Så, är det här slutet för Freuds teorier? Nej knappast. För något som är fullständigt bevisat är att allt som händer i USA för eller senare kommer till Sverige. Det gäller både finanskriser och personliga hjärnskrynklare.