Har Sverige blivit som bottenträsket Malmö?

Malmö korades för några år sedan till Sveriges mest segregerade stad. Har man nu hunnit ikapp resten av landet – eller har Sverige blivit Malmö?

Text:

Toppbild: Johan Nilsson/TT

Toppbild: Johan Nilsson/TT

För fem år sedan gjorde Affärsvärlden ett reportage i Malmö (det är jag säker på, för jag skrev det). Omslaget pryddes av ett fejkat vykort med bilder av staden och en text med snirkligt typsnitt: »Hälsningar från Malmö!«. Därunder, i mindre stil: »Här har två av tre det bra.« I artikeln användes det gamla vänsterbegreppet tvåtredjedelssamhället som beskrev en dystopisk framtid där två tredjedelar av befolkningen har arbete och hyggliga inkomster, medan återstoden lever på bidrag och i fattigdom.  

 Budskapet att den skånska huvudstaden hade blivit just ett sådant samhälle var möjligen lite hårdraget, men inte gripet ur luften. Knappt 65 procent i åldersgruppen 20–64 år förvärvsarbetade, jämfört med 77 procent i riket. Malmö placerade sig i bottenträsket bland landets kommuner nästan oavsett vilken socioekonomisk indikator som granskades; gymnasiebehörighet, medianinkomst, arbetslöshet bland utrikes födda eller socialbidrag per invånare. Samtidigt fanns en stor inflyttning till staden, där byggdes bostäder och skolor. Både Ikea och IBM hade just förlagt sina nordiska huvudkontor dit och många nya arbetstillfällen skapades. Problemet var förstås att de i utanförskap saknade kompetens för jobben. Malmö korades till Sveriges mest segregerade stad och frågan för framtiden var huruvida staden skulle bli som resten av landet eller om Sverige skulle bli som Malmö. 

 Är framtiden här nu? Vet inte. Det saknas hursomhelst en uppdaterad granskning av Malmö, så att jämföra då och nu går inte. Men en högintressant artikel av historieprofessorn Lars Trägårdh kanske ger några ledtrådar. Med hjälp av en enkät har han studerat tilliten mellan människor i hela riket samt ner på stadsdelsnivå i Stockholm och Malmö. Fram träder bilden av ett splittrat land med dramatiska skillnader i invånarnas syn på samhället och varandra. Också mellan områden som kan ligga på bara någon kilometers avstånd.  

En annan oroväckande utveckling är att skjutningar, som var ett övervägande malmöitiskt fenomen för några år sedan, har spritt sig över riket. Sverige är nu det land i Europa där det dödliga våldet med skjutvapen ökar mest. Var kommer alla dessa vapen ifrån? Och hur kommer de hit? Emanuel Sidea svarar här.

Text:

Toppbild: Johan Nilsson/TT