Så pratar du ostört

Text:

Automatisk filtrering och avlyssning av datatrafik påstås skydda oss mot terrorism och organiserad brottslighet. Det kallas effektiv underrättelseverksamhet. Men vilken seriös terrorist kommunicerar i avlyssnade kanaler? Här är några av de oövervakade alternativen för den moderne bombmannen.

Kryptering

Att kryptera känslig information är lika gammalt som skriftspråket självt. Alfabetet är i sig en sorts kryptering eftersom man måste kunna avkoda det för att ta del av informationen.

Ingen kryptering är hundraprocentigt säker. Men datorkraften och tiden som krävs för att knäcka modern mejlkryptering är så omfattande att det i praktiken är ogörbart.

Mejl krypteras enkelt och säkert med exempelvis programmet PGP – pretty good privacy.

Pixelkod

De flesta har någon gång stött på en captcha när de registrerat ett konto på en webtjänst. Captchan består av en bild på bokstäver som ska skrivas av. Detta för att intyga att man är en människa och inte en spam-robot.

Eftersom robotar inte kan läsa captchabokstäver är det ett utmärkt sätt att kommunicera ostörd av automatisk filtrering. Här har kampen mot spam ett klart försrång gentemot kampen mot terrorism.

Vanliga brev

Den som inte litar på elektronisk kryptering kan alltid dölja sin information med hjälp av ett klassiskt kuvert. För att ytterligare höja säkerhetsgraden bör osynligt bläck användas.

Träffas i verkligheten

För den extremt paranoide är det fysiska möten som gäller. Men kom ihåg att byta mötesplats ofta.

Tipstack: jaikububblan.