Kulturpolitikens förbannelse

Text:

I DN:s kulturdel (18/5) presenterade en delegation från den alternativa utredningen – skuggutredningen – sitt remissvar till den statliga kulturutredningen vars remisstid gick ut i tisdags. Och i likhet med en växande klagokör av institutioner underkänner de utredningsarbetet. Visionslöst och kulturfientligt blir den samlade domen. Hur fientlig utredningen faktiskt är, kan diskuteras, men utan visioner – ja. Den nära på 900-sidiga luntan går mer att betrakta som en pausakt enligt principen »Så organiserar vi om Kultursverige i väntan på att någon annan, troligtvis någon utanför den statliga sfären, ska komma med idéer om hur kulturlivet ska kunna skakas om i sina invanda grundvalar, ta ett skutt upp i luften och sedan förhoppningsvis hamna på en ny mer spännande köl«.

I skuggutredningens remissvar föreslås att man återremitterar kulturutredningen och tillsätter en ny parlamentarisk utredning som under tre år ska besvara ett antal frågor, varav en lyder: »Vad ska kulturpolitiken ägna sig åt och vad ska den inte ägna sig åt?«
Frågan är relevant – men forumet?

En ny lunta, nya powerpoints …

Redan där är kreativiteten sedan länge sedan död.

På Kulturdepartementets hemsida kan du läsa de remissvar som kommit in.