Makten framför allt

Text:

Makt är fortfarande ett mycket känsligt ämne. Alla vill åt den, men ingen vill prata om den.

För sjunde året har Fokus rankat Sveriges 100 mäktigaste. Listan är en bild över den politiska makten, men den består inte bara av politiker. Makten över politiken kan ta sig många olika former och formell makt säger inte allt. Därför hittar du 16 näringslivspersoner, två justitieråd, en författare och en komiker i sällskap med statsråden och fackbossarna.

Vilka förändringar kan man då se, förutom det uppseendeväckande i att landets statsminister inte toppar listan? Flera sverigedemokratiska företrädare flyttar fram sina positioner, framför allt på grund av att både regeringen och socialdemokraterna gett partiet ett avgörande inflytande över den ekonomiska politiken. Regeringen genom att presentera sina skattesänkningar när de har stöd av sd, och socialdemokraterna genom att göra gemensam sak med partiet för att stoppa en liten del av sänkningen.

Bland näringslivets representanter på listan återfinns ett par personer med bakgrund inom politiken, vilket pekar på den allt suddigare gränsen mellan politisk och ekonomisk makt.

Ett slående faktum bland våra makthavare, oavsett vilken del av samhället de representerar, är att de i väldigt stor utsträckning är ljusa i hyn. Ytterst få har namn som skvallrar om att makthavaren själv eller hens föräldrar är födda i ett annat land. Maggie Strömberg har tittat närmare på de politiska partiernas oförmåga att, med sina val av företrädare, spegla samhället.