När världen sviker

Text:

Hittills i år har 9 932 människor från krigets Syrien sökt asyl i Sverige. I EU har totalt 126 315 syrier sökt asyl, till och med juli. Samtidigt är 7,6 miljoner syrier på flykt i sitt land internt medan drygt 4 miljoner syrier tagit sig till Libanon, Turkiet, Jordanien, Egypten och Irak. Många av dem bor i flyktingläger där förhållandena gradvis blir sämre och sämre.

Så medan dryga 126 000 syrier ska försöka finna sig tillrätta i något EU:s länder befinner sig hundra gånger så många människor i Syrien eller dess närmaste grannländer. Alla på flykt undan kriget.

Många av dem som bor i flyktinglägren är beroende av FN:s insatser. Problemet är bara att av organisationens budget för humanitärt arbete i år – 165 miljarder kronor – har bara knappa 60 miljarder kommit in. Världens länder sviker alltså när hjälp behövs som allra mest. Eftersom stödet till Syriens flyktingar står för den största delen av det humanitära biståndet är det också de som drabbas hårdast.

När Fokus Jenny Gustafsson och Karim Mostafa besöker ett flyktingläger utanför den libanesiska staden Qabb kan de också konstatera att de mest basala behoven inte tillfredsställs. I stället för 230 kronor per person och månad får de nu 110 kronor. Och i höst riskerar det att bli ännu mindre.

Hur kan en syltkokande och cykeltrampande 66-åring skrämma slag på hela det brittiska Labouretablissemanget? Och så till den milda grad att de redan innan Jeremy Corbyn ens har valts till ny partiledare förbereder hans avgång. Thomas Engström vet varför.

Vid sidan av Corbyn – även Ane Brun, Karl Marx och Malte Persson ryms i denna veckas tidning. Alla väl värda att läsas eller läsa om.

Trevlig läsning!