Nu fick man så man teg.

Text:

Det fanns ändå en del som pekade på att det kunde vara annorlunda denna gång. President Obamas fredsinitiativ mellan israeler och palestinier var välgrundat. Dessutom var båda sidor numera beredda att göra eftergifter på ett helt annat sätt än tidigare. De svåraste frågorna förhandlades om i paketlösning, så att parterna tvingades till kompromisser samtidigt som de direkt kan se vad den andra sidan gör.

Men, det var ju det där med grundförutsättningarna för att över huvud taget samtala. Båda sidor ställde sina egna krav. Ett av palestiniernas krav var ett totalt stopp för nybyggnation i bosättningarna på Västbanken. Det höll ett par veckor efter samtalen inletts. Sen började det byggas. Samtalen fortsatte ändå med konstgjord andning. Men nu tycks även denna fredsprocess ytterst snart dödförklarad.

Fredsrörelsen Peace Now publicerar uppgifter om att byggtakten i bosättningarna nu är fyra gånger så hög som innan det officiella byggstoppet infördes för snart ett år sedan.

Känslan av déjà-vu är total. Och min Fokus-text från september mer inaktuell än någonsin.