Nya namn – och gamla

Text:

På redaktionen ställer vi oss frågande till vitsen med att kriminella byter namn när medierna – inklusive vi själva, förvisso – kontrar med att använda båda namnen. Följden blir snabbt att det nya namnet blir synonymt inte bara med brottslingens gamla namn – utan dessutom ger honom (henne) ett drag av fåfänga. Nåja, som mord-dömd får man kanske tåla värre saker än så.