Nya namn – och gamla

Text:

På redaktionen ställer vi oss frågande till vitsen med att kriminella byter namn när medierna - inklusive vi själva, förvisso - kontrar med att använda båda namnen. Följden blir snabbt att det nya namnet blir synonymt inte bara med brottslingens gamla namn - utan dessutom ger honom (henne) ett drag av fåfänga. Nåja, som mord-dömd får man kanske tåla värre saker än så.