Om Fokus arbete

Text: Fokus

Fredag 6/3:

Vi kan inte kommentera innehållet i ett specifikt jobb som ännu inte är publicerat, men det finns generella riktlinjer som gäller för alla jobb vi gör.

De källor vi använder ska vara trovärdiga och uppgifter ska kunna verifieras. De personer som namnges ska ges möjlighet att kommentera uppgifterna. För Fokus är det en självklarhet att inte använda sig av källor med icke-demokratisk – till exempel nazistisk – koppling.

Det här är tyvärr allt vi kan säga om det här jobbet i nuläget, eftersom det inte är klart. Vid publicering svarar vi gärna på alla eventuella ytterligare frågor.

Uppdatering måndag 9/3:

I vårt pågående arbete med artikeln om Researchgruppen har vi efter en noggrann genomgång beslutat att inte publicera den.

Fram till publicering pågår alltid en fullständig genomlysning när det gäller alla arbeten i Fokus. Vissa jobb förändras under resans gång, andra väljer vi att inte publicera alls. Det redaktörsarbete som pågår innan publicering är alltså centralt för allt innehåll som till slut hamnar i tidningen varje vecka. Vid flera frågor hänvisar vi till tf ansvarig utgivare Anna Körnung.

Anna Körnung svarar på frågor från Dagens Media.