Projekt makten och öppenheten

Text: Karin Pettersson

Världen förändras, och politiken med den. Nu drar Fokus, makthavare.se och Joakim Jardenberg i gång ett projekt där vi sätter sökarljuset på öppenhet, attityder och arbetsmetoder hos myndigheter och makthavare.Bakgrunden är att vi vill spela en roll i utvecklingen av demokratin och dess institutioner i den nya världen. Vår utgångspunkt är att demokratin stärks av ett fritt informationsutbyte, men att det går långsamt för maktapparaten att ta till sig de möjligheter som vår tid ger.

Projektet tar avstamp i Almedalen och löper fram till valet 2010. Vi kommer att granska både myndigheter och makthavare, peka på svaga punkter och lyfta fram goda exempel.

Konkret handlar det om att vi nu sätter i gång med två granskningar, en av ett antal myndigheter och en av ett antal makthavare. Under Almedalsveckan kommer makthavare.se med Joakim Jardenberg i spetsen intervjua ett antal personer, samla idéer och värva folk som vill vara med (så här skriver Joakim).

Vi efterlyser nu ett antal förslag till granskningar och/eller databearbetningsprojekt som leder till ökad öppenhet och information om vad våra makthavare sysslar med och har fattat beslut om. Har du idéer, eller vill vara med mycket eller på ett hörn, mejla [email protected] så bjuder vi in dig till vår gemensamma arbetsyta.