Rasism är inte mångfald

Text:

Jag har sedan en tid suttit som suppleant i Presstödsnämnden. Där delar vi ut cirka 500 miljoner kronor per år till diverse tidningar. Syftet med presstödet är att värna om mångfalden.

Vid mötet i onsdags beslutades att bevilja drygt två miljoner i stöd till nationaldemokraternas tidning ”Nationell idag” som har en tydlig rasistisk hållning. Beslutet är helt i linje med de fastslagna reglerna om att nämnden inte får ta hänsyn till en tidnings innehåll. Om skattepengar går till att sprida rasism så är det för mig ett tydligt bevis på att det är fel på reglerna. Svt och SR är förbjudna att sända program som hetsar och kränker. Det är en sund grundregel som även borde gälla för de tidningar som gör anspråk på allmänna medel.

Jag kan inte stå bakom ett regelverk som fungerar på det här sättet och har därför avgått från Presstödsnämnden. På DN Debatt kan ni läsa mer om min syn på presstödet.